AMSTERDAMSE PAASBINGO KWAKKEL- TOERNOOI Achterste rij van links naar rechts: Paul Vlek, Pim Kruit, Erik Korthals Altes, Michiel Egeler (captain), Frits Slotema, Frank van Eek, Flans Floberg, Ton de Wit (coach). Voorste rij van links naar rechts: Flans Rossen, Ad van der Pol, Martin Ririassa, Flenk Joosse (verzorger), Cox van Flerpen en Willem Flosang Toch eindigden onze spelers niet op de zesde (en laatste) plaats doordat op Nationale Nederlanden een 4-1 over winning werd behaald. Het vierde Hei neken doelpunt was bijzonder specta culair: Heineken doelman Pim Kruit was opgerukt naar de vijandelijke cir kel en sloeg onhoudbaar in. Het gevolg van dit verloop der wedstrij den was dat Heineken niet in het veld kwam tegen de teams die in de finale om de hoogste eer streden: Hudig- Langeveldt en De Telegraaf. Omdat bei de finalisten reeds de organisatie op zich hadden genomen, zal dit nu door een andere bedrijf worden gedaan. Hei neken zal in het najaar een veldhockey- toernooi organiseren. Omdat een aantal bedrijven ook hockeyende dames kan inzet ten, willen wij daar bij Heineken iets aan doen. Belangstellende dames kunnen zich opgeven bij Ton de Wit, tel. 071-814954. Ook heren, die willen hockeyen, kun nen zich opgeven, allen met ver melding van hun veldpositie. Schrijven kan ook: graag een briefje naar A.G.M. de Wit, kamer 1.343, Z/Wou. Op 29 maart jl. werd in de kantine aan de Van der Helststraat de traditionele paasbingo gehouden. Zo n 300 mensen waren hiervoor naar de Heineken brou werij gekomen. Om acht uur. opende de heer J. Spel, voorzitter van de bingocommissie, de avond. Er werden op deze zeer gezellige avond door de heren J. Heemskerk en Spel drie bingo's gedraaid. Hierbij konden vlees-waardebonnen, huishoudelijke artikelen en geldprijzen worden gewon nen. Op de nummers van de onderleg kaarten en de toegangsbiljetten werden met assistentie uit het publiek een tuin stoel en een opblaasbare rubberboot verloot. Het toeval wilde dat bij deze boot de ventielen ontbraken, zodat de winnaar van de boot zijn Paasdagen niet al peddelend kon doorbrengen. Vele danslustigen maakten tussen de bingo's gebruik van de dansvloer op de muziek van het trio The Promotions, dat voor een gevarieerd muziekpro gramma zorgde. Om alles extra in het teken van Pasen te zetten, kreeg iedereen aan het eind van de avond een doosje eieren cadeau. Op donderdag 27 maart nam het hockeyteam van Heineken deel aan het tweede "Kwakkeltoernooi", een zaal- hockeytreffen tussen zes bedrijven. Doordat het eerste Kwakkeltoernooi in 1979, georganiseerd door De Telegraaf, door Hudig-Langeveldt winnend werd afgesloten, was dit bedrijf nu belast met de organisatie. Van deze taak hebben Kick Thoole en zijn kornuiten zich voor treffelijk gekweten. In de Haagse H.D.M.-hal werd een toernooi op rolle tjes afgewerkt. Nationale Nederlanden gepasseerd: het der de doelpunt van Heineken, gescoord door Frank van Eek Wederom bewees het Heineken team de nodige klasse in huis te hebben, maar dan wel voor veldhockey. De veel hogere snelheden, die het zaalhockey met zich meebrengt, torpedeerden bij voorbaat technische hoogstandjes. De eerste wedstrijd tegen Esso Neder land werd een 3-2 nederlaag. Ook het immer nieuwsbrengende Parool wees Heineken met 2-0 terug. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 19