JAARFEEST DEN BOSCH VIERDE SPELAVOND BOKMA In het' automuseum Autotron te Drunen werd zaterdag 22 maart het jaarfeest van de Bossche brouwerij gehouden. Ruim voor aanvangstijd kwamen hon derden mensen al richting Drunen, ter wijl een pendeldienst van de brouwerij zorgde voor de aanvoer van de feest gangers uit Den Bosch. Door enkele antieke auto's te verplaat sen en door het aanbrengen van ver sieringen, was er in het Autotron een prachtige gelegenheid geschapen om feest te vieren. De artiesten zoals Corrie Konings, Frank en Mirella, de Gebroeders Brou wer, John Woodhouse, de buikdanse res Valva, Ricardo and the Flames en Peter Oran, vielen met hun optreden allen goed in de smaak. Bovendien werd de muziek op uitstekende wijze verzorgd door de Sonny Boys, Sonora Paramerera, Laci Lacatos en Balloon. De gehele avond stond onder presen tatie van Pierre van Ostade. Uit de foto's kunt u opmaken dat de personeelsavond op zeer geanimeerde wijze verlopen is en dat van een 'ge slaagd jaarfeest' zeker gesproken mag worden! Deze spelavond in Leeuwarden was voor de deelnemers en voor de organi satoren in het bijzonder weer een door slaand succes. De opkomst was boven verwachting en na de koffie met koek toog men aan het werk: er werd geklaverjast, gesjoeld en getafeltennist, waarbij vooral voor het sjoelen grote belangstelling was. Bij het klaverjassen kwam de heer O. van Zwol als eerste uit de bus, bij het sjoelen ging de prijs naar mevrouw M. van der Ley, terwijl de heer J. Lebbing zijn titel 'kampioen van Bokma' bij het tafeltennissen wist te prolongeren. Kortom, spanning en gezelligheid te over op deze personeelsavond in Leeu warden. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 14