Fotoclub Heineken Rotterdam Een kwestie van versieren Het is grappig hoe je bijna zonder kos ten aan een verzameling van zo'n vier honderd glazen kunt komen. Kool: "De hobby kost niets, als je maar weet wie je aan moet spreken. Je gaat bijvoorbeeld naar de reclame-afdeling en zegt 'kun je niet een glas voor me versieren'. Daarnaast gaat het verhaaltje rond dat je glazen spaart en komen de men sen vanzelf op je af." Vele Heineken medewerkers hebben hun steentje bij gedragen aan deze verzameling. Een zeer recente aanwinst is een viertal bierglazen uit Afrika. Ook weer spon taan toegestuurd door een voormalig rondleidster van de Mauritskade. Aller nieuwste aanwinst is echter het Amstel Gold Race 1980 glas, dat op de dag van de persconferentie al bij Kool in de kast stond. Beurzen zijn bij uitstek gelegenheden waarbij je met een goede buit naar huis kunt keren. Een paar woorden fluiste ren met de tapper van een collega brou wer en je hebt er weer eentje bij. De enige glazen die zelf gekocht zijn, zijn die van het koninklijk huis, van be kende mensen en die ter gelegenheid van bijvoorbeeld een belangrijke voet balwedstrijd zijn uitgebracht. Ineens to vert Kool een leeg bierblikje met de af beelding van het Ajax elftal van zo'n tien jaar geleden te voorschijn, waar boven staat vermeld: Prachtkerels drin ken prachtpils. Hetblikje moest geleegd worden omdat het bier ging uitzetten, het Ajax elftal is inmiddels geheel ge wijzigd, maar het lege blik is veilig bij Kool. Het is dan wel geen glas, maar wel de moeite waard om te bewaren. Stop op de hobby Met de uitbreidingsmogelijkheden van de verzameling ligt het een beetje moei lijk. De kast is eigenlijk al te vol. "Je moest een speciale kamer hebben die je helemaal naar je verzameling kon in richten. Dan kwamen ze beter uit." Maar mevrouw Kool is voor dit idee niet te vinden. Verzamelen is leuk, maar nu is het welletjes. En meneer Kool rea geert weer op zijn nuchtere manier: "Ik kan niet zeggen dat ik nou helemaal kapot van mijn hobby ben maar nu ik die glazen eenmaal heb, zou ik ze niet meer willen missen". De foto van de maand februari werd ge maakt door C. de Wit, groep Junior. De foto is gemaakt langs een van onze grote rivieren en toont een plaatje dat men daar veel ziet. Het sterke punt van deze foto zijn de vier dukdalven waar van er drie door meeuwen bezet zijn. De twee linker meeuwen zijn identiek, terwijl de rechter vogel deze kant uit kijkt. Herman Mahieu was de maker van de foto van de maand maart: een win terse situatie in het Kralingse bos te Rotterdam. U ziet dat u voor het nemen van goede winterse platen niet naar het buitenland behoeft te gaan. Sterke pun ten van deze foto zijn de hond, die voor een goede breking van de kale witte voorgrond zorgt, en de doortekende bomen op de achtergrond. In maart was "schaduw" het verplichte onderwerp. Als beste foto werd de foto van Herman Mahieu gekozen, een wiel tegen een muur. De beste dia in maart was van Bert de Wit, die een portaal van een flat gefoto grafeerd heeft. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 13