J. J. KOOL: ONGEMERKT EEN VERZAMELAAR Dit is het verhaal van tapper Kool van onze vestiging in de Van der Helststraat, die dicht bij de bron blijft en in de afgelopen twintig jaar eigenlijk ongemerkt een grote verzameling glazen heeft opgebouwd. Monsterflesjes Voordat de heer Kool glazen begon te sparen, was hij verzamelaar van mon sterflesjes. In die tijd was hij kelner bij een horecabedrijf in Groningen, waar door hij veelvuldig in contact kwam met vertegenwoordigers van drankencon cerns. De monsterflesjes die zij mee namen vormden al gauw een aardige verzameling. Maarzo gaat dat met som mige hobby's; je raakt er op uitgeke ken, zodat de heer en mevrouw Kool langzaamaan deze verzameling ge leegd hebben. Glazen kast Het sparen van glazen is, zoals dat vaak het geval is met verzamelen, onbewust begonnen. Dat de werkomgeving van Kool van invloed is geweest op zijn hobby, is duidelijk. In het begin van de zestiger jaren kwam hij te werken in de ontvangstruimte van de toenmalige Amstel brouwerij. De eerste glazen heb je als barman dan gauw binnen. Amstel vertegenwoor digers, die militaire kampen in Duits land bezochten, namen bierglazen uit dit land mee terug. De fusie met Heine- ken bracht vanzelfsprekend een aan vulling op deze nog kleine collectie met zich mee. En als dan eenmaal per jaar mensen weten dat je wat glazen ver zameld hebt, stroomt de rest bijna van zelf binnen. "Dan kwam deze met een glas aanwaaien, dan die; en zo ben ik er eigenlijk mee begonnen," vertelt de heer Kool. De paar plankjes die voor de glazen vrij gemaakt waren, werden te klein. Eigen handig timmerde Kool een kast, waarin glazen platen en een T.L. buis beves tigd werden. Het glas glanst je tege moet als je bij Kool in de huiskamer staat. Vier planken onder elkaar, per plank drie rijen dik staan ze daar: de conische glazen, oorglazen, kleintjes, stiefels, tulpglazen, koetsierglazen en nog vele andere modellen. Amstel Het eerste wat je opvalt in de kast is het grote aantal Amstel glazen. Bijna een kwart van de kast is gevuld met glazen, voorzien van het bekende rood-witte vignet. Maar van heel ver terug in detijd stamt een, voor oudgedienden van Amstel bekend glas met de twee blauwe wereldbollen, of een oud exportglas met gouden opdruk. Naast deze heel oude glazen staat dan weer het laatste model stapelglas van Heineken en Amstel. Een bijzonder exemplaar is een Heineken glas met misdruk. Een duidelijk systeem is, mede door plaatsgebrek, in de kast niet te vinden. De onderste twee planken zijn uitslui tend gevuld met bierglazen. Amstel en Heineken glazen staan broederlijknaast soortgenoten van onder andere Grolsch, Skol, Brand, De Drie Hoef ijzers of van Duitse brouwerijen. De Duitse glazen vallen vooral op door de uitgebreide versieringen; over het al gemeen drukker dan de glazen van de Nederlandse brouwerijen. Gaan we een plank naar boven, dan ko men we de bekende gezichten van ons koningshuis tegen: een stralend lach ende Beatrix en Claus naast een wat ernstiger kijkende Juliana en Bernhard, Margriet en Pieter naast de nog alleen staande Christina. "Als er een glas uit komt ter gelegenheid van de inhul diging van Koningin Beatrix, al kost het f 30,-, het komt erin," verzekert de heer Kool. Jackie Kennedy kijkt ons wee moedig aan, terwijl naast haar een glas staat, uitgebracht als herinnering van haar echtgenoot. Heel speciaal voor Kool zijn twee prachtige, oude borrelglaasjes op de bovenste plank. "Als er vroeger op de boerderij van mijn ouders een var ken geslacht werd, werd na afloop uit een van deze glaasjes gedronken. Het glaasje ging rond bij ieder die met de slachting had mee geholpen, (meestal een man of vier), net zo lang tot de je- neverfles leeg was. Je dronk dus om de beurt uit dat ene glaasje," vertelt de heer Kool. De afwas Binnenkort gaat het weer gebeuren: de ongeveer vierhonderd glazen zijn aan hun halfjaarlijkse sopje toe. Een be werkelijke consequentie van een breek bare hobby. Een hele zaterdag wordt hiervoor uitgetrokken. Het afwaswater wordt voorzien van een stevige scheut afwasmiddel wat in dit geval geen kwaad kan, aangezien er nooit uit de glazen gedronken wordt. Kool is daar zeer strikt in. Als de afwas klaar is, wordt de kast weer keurig ingeruimd." Als dan de T.L. buis wordt aangdaan is de voldoening natuurlijk groot. Op de vraag of hij nooit bang is een glas te breken, antwoordt Kool heel laconiek: "Als er eentje stuk gaat, dan heb ik pech gehad. Ik zal er geen nacht van wakker liggen." Kool zit er dan ook niet mee, voor de foto's een gedeelte van zijn kast overhoop te halen. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 12