INDOOR BRABANT FEESTELIJKE HEINEKEN ROEI VIERKAMP In de Bossche Brabanthallen vond dit jaar de Indoor Brabant plaats van 6 tot en met 9 maart. In totaal hebben zo n 40.000 bezoekers de spannende wed strijden bijgewoond. Ons concern gaf duidelijk blijk van aanwezigheid door grote Heineken borden in en boven de piste. Vele aanwezigen grepen de ge legenheid aan hun dorst te lessen bij de Heineken en Hoppe stand, terwijl het ook mogelijk was kennis te maken met onze nieuwe produkten Paradisi en Els La Vera. De Engelsman Nick Skelton (foto) die met het paar Wallaby het internationaal puissance-concours won, mocht de Heineken prijs in ontvangst nemen uit handen van de heer P. van Westrhenen. De Nederlander Piet Raymakers eindig de na de derde barrage op een gedeel de tweede plaats. De Heineken Roei Vierkamp werd op 22 en 23 maart gehouden. Aan dit evene ment was door ons concern extra aan dacht besteed ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van het Amsterdamse Nereus. Er waren verkooppunten van souvenirartikelen zoals speciale stickers en uiteraard had Heineken ge zorgd voor de start- en finishdoeken en een jurywagen. Bovendien gaf de Hei neken fanfare een feestelijke toets aan de zaterdagmiddag door het geven van een concert. Op zondag 23 maart was door Nereus een sportieve puzzeltocht georganiseerd door de grachten van Amsterdam. 346 roeiliefhebbers, ver deeld over 133 kano's namen hieraan deel. De bemanning kon zich bij de bierboeier melden om in het bezit te ko men van de bij de puzzelrit behorende opdrachten. Hierbij werd de inwendige mens niet vergeten: om zich te warmen tegen de koude kregen alle dames een miniatuurflesje Coebergh bessen jenever en alle heren kregen een flesje Bokma, terwijl delftsblauwe bierpullen door ons concern beschikbaar waren gesteld als prijs. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 31