5 fS v<fee is Heineken ideeënbus H.G.M. Kreté f 670,- C.J.M. Bekkers f 250,- M.J.A.M. Kwaks f 250,- R. van Asperen f 250,- BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES 's-Hertogenbosch Het voorstel van de heer Kreté, werk zaam in de brouwerij, is Münichbier in ziederij 2 in plaats van ziederij 1 te brouwen. Omdat het maïsproces in zie derij 2 volledig geautomatiseerd kan worden, is het verlies aan brouwsels minimaal en het moutrendement hoger. 's-Hertogenbosch De inzender, die in de bottelarij werkt, heeft bedacht vulblokken te plaatsen tussen de striphouders van bepaalde inpakramen. De flessen vallen hierdoor gemakkelijker, zodat er minder etiket ten beschadigd worden. Door het plaat sen van de vulblokken komt er aan zienlijk minder storing voor. ringsdienst werkzaam, houdt in het tandwiel van de crowneruitloop van de colonnes 10 A en 10 B in twee helften te monteren. Dit geeft een besparing van de montagetijd. 's-Hertogenbosch Het idee van de heer Kwaks, bij de sto Leeuwarden Bij het gebruik van flessen met een bolle bodem kwam het voor dat flessen onder de bottelmachine kantelden. Door de inzender, werkend in de botte larij, is bedacht een gaatje te borep in het plateau van de vulmachine, waar het sterretje aan de onderzijde van de fles precies inpast. Flessen die anders afgekeurd zouden worden vanwege de bolle bodem, kunnen nu toch gebotteld worden. Amsterdam M.A. Sporrel, energie- en storingsdienst f 150,— G. van Hanja, energie- en storingsdienst f 50,- C. Lücke, energie- en storingsdienst f 50,- M. Mühlebach, energie- en storingsdienst f 50,- R. Thonhauser, energie- en storingsdienst f 50,- H.T. van der Berg, intern transportf 25,- F. Gortworst, postkamer f 25- G.C. van Heumen, energie- en storingsdienst f 25,- H. Ibelings, energie- en storingsdienst f 25,- J. Kolsteeg, energie- en storingsdienst f 25,- H. Onverwagt, energie- en storingsdienst f 25,- W.J. Smit, verpakken f 25,- P. Tak, energie- en storingsdienst f 25,- Bunnik A.J. Vermeulen, bewakingf 100- Z.J. de Vente, bottelarij f 100,— 's-Hertogenbosch A. Piotrowski, bottelarij f 200,- A.M. de Kruijf, mechanische werkplaats f 200,- J.E. Zwiers. interne dienst f 100,— J.L.M. Vera, bottelarij f 75. W.M. Vermeulen, mechanische werkplaats f 75,— J. Kiesebrink, bottelarij f 50- W. Vermeulen/A. van Leyden, mechanische werkplaatsf 50. A.J.M. Mijland, bottelarij f 40,- M. van Overdijk. bottelarij f 40.- J. Crijns, bottelarijf 40. P.J. Pagie, ziederijf 40- M. van de Bogaert, bottelarij f 25,- A. van Beurden, bottelarij f 25- Zoetermeer E.W. van der Streek, storingsdienst f 100,— C.J.P. Salomé, verpakken f 100.— E.W. van der Streek, storingsdienst f 25,- E.W. van der Streek, storingsdienst f 25,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep behorende bij de beloning. Amsterdam K. van der Velde, bewakingf 15.- Bunnik M.J. Evers, bottelarij f 25,- P.S. van Oostrom, intern transport f 25,- 's-Hertogenbosch A.F. van der Sluijs, gistkelderf 25,- A. van Tilborg/W. Saris, bottelarij f 25,- H.M.M. Sommers, bottelarij/ M.P. van de Aker, storingsdienstf 25,- M. Adriaanse, intern transport f 25,- Leeuwarden S. Hempenius, produktie f 15,- Zoetermeer W.K. Pet jr., magazijn intern transportf 25,- E.W. van der Streek, storingsdienst f 25,- 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25