EEN REIS DOOR DE BELANGRIJKSTE WIJNGEBIEDEN 2 De rijk gevarieerde wijngaard,die Italië heet Orvieto is de hoofdstad van het kleinste departement van Italië, Umbria (Ned. Umbrië). Het is gebouwd op een 200 meter hoge rots van tufsteen ver steende as van lava-uitbarsting). Heer lijk stadje, dat in vroeger tijden als vesting onneembaar was, niet alleen door zijn ligging, maar ook omdat de bewoners in de zachte tuf een 62 meter diepe put hadden gegraven waardoor ze tijdens een beleg over drinkwater konden beschikken. Over geheel Italië zien we vooral op feestdagen het roosteren aan het spit van een jong varken; het moet speen varken voorstellen, maar heeft deze leeftijd meestal overleefd. (Mijn eigen benaming is "bejaard speenvarken"). Soms staat er een aantal karren met een spit erop naast elkaar. Men kan plakken van dit zalig gekruide vlees kopen om thuis op te eten maar ook ter plaatse - en dat doen velen - een belegd broodje kopen. "Porchetta" heet het. Onze leverancier, het Huis Luigi Bigi e Figlio, werd gevestigd door de naam gever in 1800. Hij was de eerste, die de wijn van Orvieto - die tot dan toe slechts lokale betekenis had buiten Umbrië - naar Toscane bracht. Men spreekt in die tijd van een blonde, lichtelijk mous serende wijn (frizzante, wat wil zeggen dat je de mousse niet ziet maar net een prikkeltje op de tong voelt). Later werd ook de export buiten Italië ter hand ge nomen en men schrijft zelfs, dat de naam "Bigi sinonimo di vino di Orvieto" (Bigi synoniem is voor de wijn van Orvieto). De wijn Orvieto Classico D.O.C. - in secco en abboccato (een spoortje zoet) heeft altijd iets van de tufsteen bodem, waar hij vandaan komt met dat kleine vriendelijke bittertje dat zijn karakter verraadt. De Italianen noemen dit "mandorla" - amandel. Orvieto wordt uit de volgende druivesoorten gewon nen: Trebbiano Toscane (50-65 pro cent) aangevuld met Verdello (15-25 procent) en verder Grechetto, Drupeg- gio en Malvasia Toscane (tot een maxi mum van 20 procent). We proefden bij deze gelegenheid ook de Vino Nobile di Montepulciano. Een wijn die reeds 8 sinds het jaar 1300 bekend is en bij de Jezuïten als miswijn werd gebruikt. Het woordje "nobile" werd toegevoegd, omdat het een wijn was, die vooral door de "nobelen"- de edellieden - werd ge nuttigd. De wijn wordt gewonnen uit Sangiovese druiven, is granaatrood in zijn jeugd maar heeft een neiging naar oranje bij het ouder worden. Vernaccia di San Geminiano Een bleekwitte wijn uit het wonderlijke stadje met de 14 vluchttorens in Tos cane. Deze torens werden door rijke families gebouwd om in tijd van op stand te kunnen vluchten. Het zijn won derlijke bouwsels, waarvan enkele ook bezocht kunnen worden, van binnen geheel hol waar de families met hoge ladders naar een etage konden komen, de ladder intrekken en dan maar af wachten hoelang het beleg zou duren en of de proviand het zo lang uithield. Vernaccia wordt gewonnen uit de ge lijknamige druif en Geminiano is het stadje dat de lokatie aangeeft. Eigenlijk hoort de wijn in deze proeverij ter plaat se niet thuis, maar aangezien het in het programma van Bigi voorkomt, hebben wij gevraagd hem op de proeverij te zet ten. Het is een heldere frisse wijn, die zeker ook in het assortiment in Neder land zou passen. Het feit slechts dat er in de witte wijnen van Italië nog niet vol doende omzet bestaat, weerhoudt ons ervan, ook al omdat een Vernaccia niet De Sangio vese-druif.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8