Jaarverslag 1978-1979 ONTWIKKELING HEINEKEN CONCERN IN 1979 "REDELIJK GUNSTIG" r Eind maart is het jaarverslag van Heineken N.V. verschenen. Voor één maal gaat het hierbij om een periode van vijftien maanden omdat de datum waarop de verslagperiode wordt af gesloten, de zogeheten balansdatum, is verschoven van 30 september naar 31 december. Om echter een vergelijking tus sen twee perioden van twaalf maanden mogelijk te maken, is op plaatsen waar dit zinvol was, het boekjaar 1977/1978 te genover het kalenderjaar 1979 gezet. In het verslag zegt de Raad van Bestuur dat de onderneming zich in het afgelopen kalenderjaar 1979 redelijk gunstig heeft ontwikkeld. De omzet in guldens steeg met 7,5% van f 2.672 miljoen in het boekjaar 1977/1978 tot f 2.873 miljoen in 1979. Over dezelfde periode steeg de netto winst van f 118,7 miljoen tot f 125,7 miljoen, een stijging derhalve van 5,9%. Onder toezicht van Heineken gebrouwen bier (in miljoenen hectoliters) 20,2 21,5 22,1 23.4 24,6 -30 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1979 Verkopen bier Nederland (in miljoenen hectoliters) 5,9 6,6 6,6 6,8 6,9 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1979 Verkopen bier Overig Europa Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) 5,5 6,2 6,1 6,6 7,1 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1979 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6