De Loonseen Drunenseduinen, een 2.500 hectare groot natuurreservaat. Maar de administratie wordt centraal in kantoor Den Bosch geregeld. Er zijn drie groepen: administratie, debiteuren en verkoop binnendienst. Onze opzet was iedereen zoveel mogelijk hetzelfde werk te laten doen als wat hij of zij vroeger deed. Het was even wennen, maar nu, na toch vrij korte tijd, blijkt dat allen het prettig vinden hier te werken". Als nadeel van de behuizing in kantoor Den Bosch noemt de heer Van Dorst nog het verliezen van het dagelijkse contact met de chauffeurs en de bij rijders. "Als zij terugkwamen van hun route, hoorde je altijd meteen of er met De stoomtrein die in het hoogseizoen van Tilburg naar Baarte-Nassau rijdt een bepaalde afnemer iets was, zodat wij daarop zo nodig direct konden in spelen. Nu hoor je dat soort zaken niet zo gemakkelijk meer. Daar moeten wij dus op een andere wijze meer aan doen om de communicatiestroom op gang te houden". Brabant: gezellig en gastvrij De Brabander staat bekend om zijn har telijke mentaliteit. Dat is ook een van de redenen dat Brabant een aantrekkelijk oord is voor de toerist uit binnen- en buitenland. Het is heerlijk te vertoeven in een hotel of restaurant waar deze gastvrije mensen de scepter zwaaien. Vooral voor mensen met kinderen is Brabant een vakantiestreek bij uitstek door de vele recreatiemogelijkheden, zoals het sprookjespark De Efteling bij Kaatsheuvel. Maar ook de natuurlief hebber komt volop aan zijn trekken. Wandelend door de vele bossen die Brabant rijk is valt het op hoever je kunt lopen zonder iemand tegen te komen. Zeer bekend zijn de bossen en vennen van Oisterwijk, de parel van Brabant. Een leuke manier om hier de omgeving te verkennen is het fietsen op een Piet Plezier, een vierwielige trapfiets, zon der benzinedampen of herrie. Voor de vakantieganger die geen haast heeft is het ook mogelijk een tocht per huifkar te ondernemen. Maar Oisterwijk biedt meer dan natuurschoon alleen. De St. Petrus Bandenkerk en het oudste huis, daterend uit 1633, zijn zeker de moeite waard. En loopt u ook eens door het "Trouwlaantje". Vanuit Oisterwijk zijn het Evoluon, het neelszaken, degelijk voorbereide ge sprekken met de medewerkers uit Tiel en een positieve opstelling van laatst genoemden, zijn zij thans allen vanuit onze vestiging in Den Bosch werkzaam. Door deze verplaatsing van activiteiten konden kosten worden bespaard, ter wijl wij er toch met zijn allen in geslaagd zijn een prima service aan de Tielse afnemers te blijven geven. Wij hebben dan ook geen klanten ver loren", zegt de heer Van Dorst. Het management-team van het horeca- gebied doet er trouwens extra veel aan om te zorgen, dat de afnemers van Tiel zich nu ook in de Bossche situatie thuis kunnen voelen. Daartoe werd op 25 en 26 maart een ontvangst in Den Bosch georganiseerd voor alle afnemers uit het rivierengebied en het voltallige personeel uit Tiel. De andere drankenhandel, Winters-van Wees B.V., is in Eindhoven gevestigd. De heerT.L.H. van Dijk (hoofd verkoop) vertelt daarover het volgende. "De omzet is in Eindhoven tweemaal zo groot als in Tiel. Ik vind onze duidelijke aanwezigheid in de zuidelijke regio van ons horecagebied zeer belangrijk, als ik alleen al kijk naar het inwoner-aan tal van Groot-Eindhoven (bijna 350.000 mensen) en naar de collega-brouwe rijen die in dit gedeelte van het land ge vestigd zijn: Een belangrijke produktie- eenheid van Artois Nederland, een pro- duktie-eenheid van Skol, de brouwerij van Bavaria, de Kroon en de Budelse brouwerij, terwijl ten zuiden van het horecagebied een aantal Limburgse brouwerijen is gevestigd". Dat in Brabant actief wordt gebrouwen wordt nog eens bevestigd door het feit dat de Paters Trappisten in Berkel En- schot bij Tilburg ook weer begonnen zijn zelf bier te produceren. Commercieel Technische Dienst Het management-team houdt zich ook Een gezellig terrasje in het centrum van Til burg bezig met het opnemen van de C.T.D. in de organisatie van het horecagebied. In de oude situatie was het zo, dat Hore ca Verkoop landelijk in vier gewesten was verdeeld, evenals de C.T.D. Nu er elf horecagebieden zijn, moet de C.T.D. ook geïntegreerd worden. Voor Midden-Brabant zal dit in de loop van 1980 gaan gebeuren. Dan zal hele maal de nieuwe organisatie-horecage- bied formeel tot stand zijn gekomen. Administratie "De administratie heeft een heel grote wijziging ondergaan", vertelt de heer F.W.K. de Jong. "Vroeger was er het ge westelijk horeca verkoop-secretariaat, los van de administratieve afdelingen van de drankenhandels, nu is dit geheel samengebracht. In verband met het order entry-systeem gebeurt het factureren vanuit de drankenhandel. Dit houdt in dat orders die telefonisch binnenkomen aan de computer worden doorgegeven, waar na deze automatisch de laadlijsten, rittenlijsten en orders opgeeft. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4