EEN ZWERFTOCHT DOOR NEDERLAND MIDDEN IN BRABANT J Hebben wij vorige keer een en ander verteld over West- Brabant/Zeeland, ditmaal introduceren wij het horecage- bied Midden-Brabant bij u. Eigenlijk is de naam niet helemaal juist, want het gebied omvat ook Oost-Brabant en een stukje Limburg en een groot deel van het Gelderse rivierengebied. van samenwerking wordt door een ieder een goede arbeidsprestatie gele verd. "Ook voor onze drankenhandel Van Dorst-Liebrand-Olderaan B.V. in Den Bosch zijn er voordelen. Als buur man van onze Bossche brouwerij kan deze drankenhandel voor allerlei zaken in goed overleg vaak een beroep doen op medewerking van de diverse afde lingen van deze brouwerij. Zo staan bijvoorbeeld enkele televisie-camera's van de Poortcontrole van de brouwerij ook ter bewaking gericht op het buiten terrein van deze drankenhandel". Het hoofdkantoor van dit horecagebied is niet gehuisvest in een van onze drankenhandels, doch in het Heineken kantoor Den Bosch, vlak naast de brouwerij. Mr. P. van Westrhenen (op het moment van schrijven hoofd horecagebied Midden-Brabant, doch inmiddels hoofd horecagebied Rotter dam) noemt als voordelen van deze huisvestingssituatie: geen problemen met organiseren van een interne dienst, telefooncentrale en dergelijke. Hij heeft overigens wel de indruk, dat de mede werksters en medewerkers het naar hun zin hebben op de vierde verdieping van de vestiging. In een prettige sfeer zo'n snelle service te kunnen profi teren. Carnaval blijft toch wel het groot ste evenement, temeer daar steeds meer mensen van boven de Moerdijk naar Den Bosch trekken om carnaval te vieren. Voorts is er nog begin maart Indoor Brabant, dat gedurende vier dagen altijd zo'n 30.000 bezoekers in totaal trekt. Dit is echt een enorm gezel lig hippisch gebeuren, een van de grootste en leukste concoursen in Nederland". Meer pieken kent het horecagebied Midden-Brabant niet zo zeer. Als 's zomers duizenden toeristen het gezellige en gemoedelijke Brabantse land bezoeken, vol van natuurschoon en toeristische attracties, trekken tege- lijkerteid de bewoners van de grote steden als Den Bosch, Eindhoven en Tilburg naar elders. Attracties zijn er te kust en te keur in Midden-Brabant. Wie kent niet het Evoluon, Autotron, Beekse Bergen, Efteling of Eurostrand? Velen daarvan worden door de zelfstan dige agenten of de concerndranken handels uit het horecagebied bevoor raad. Het management-team. Van links naar rechts de heren Van Dorst, Van Westrhenen, Van Dijk, De Jong De Oisterwijkse vennen Carnaval Tijdens de afgelopen carnavalsdrukte was er, naast de ordernotering per tele foonbandje van de drankenhandel, nog een extra faciliteit voor de afnemers: men kon 's nachts ook nog orders plaatsen door de portier van de brouwerij Den Bosch te bellen. "Normaal is dit natuurlijk niet zo", vertelt de heer A.J.C. van Dorst (hoofd physieke distributie en technische diensten). "Maar in de drukke carna valsperiode, waarvan een gedeelte in het weekend ligt, weten onze afnemers van te voren niet precies hoeveel bier en andere dranken erdoor zullen gaan en dan is het voor hen heel prettig van Distributie "Per 14 januari jl. is onze dranken handel Tiel opgeheven en in dranken handel Van Dorst-Liebrand-Olderaan B.V. ingebracht, momenteel de groot ste drankenhandel van Heineken in Nederland. Na goed overleg met perso-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3