Afscheid Ch. Ph. Moonen Afscheid C.C. Schotting H.J. Willemsen Het echtpaar Moonen Zoeterwoude - Op 22 februari nam de heer Moonen afscheid van ons bedrijf, gebruik makend van de Overbruggingsrege ling. In "de Hooiberg" werd de heer Moonen toegesproken door de heer Welmers. Deze liet de loopbaan van de heer Moonen, die in 1947 in Rotterdam begon, de revue passeren en dankte hem voor zijn inzet. Hierna sprak de heer Prins. Hij deed dit met weemoed, want hij vond het naar dat de heer Moonen wegging, omdat de heer Moonen anders nog drie jaar gewerkt had. De heer Lankhorst bood de vertrekkende een fiets aan. Namens de Rotterdamse klaverjasvereniging overhandigde de heer Lookhorst hem een cadeau onder cou vert en zette hij mevrouw Moonen in de bloemetjes. Hierna dankte de heer Moonen allen hartelijk en werd de receptie nog een tijd vrolijk voortgezet. De familie Willemsen Amsterdam - De heer Willemsen vierde op 15 februari 1980 zijn 25-jarig dienstverband bij Heineken, thans werkzaam bij concernstaf dienst p.r. De receptie vond plaats in de Kuipe rij, waar een groot gezelschap de heer en mevrouw Willem sen en hun kinderen opwachtte. Als eerste sprak de heer Kappelle, die voor deze gelegenheid de ochtend- en avond krant van 15 februari 1955 had nageslagen: de dag waarop de heer Willemsen in dienst was getreden bij Heineken. De heer De heer en mevrouw Schotting met kleindochter Rotterdam - De heer Schotting nam in verband met het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd op 28 februari 1980 afscheid van ons concern. Hij werd, vergezeld van zijn echtgenote, kinderen en klein dochter ontvangen op de kamer van de heer Combée. Hierbij waren o.a. ook aanwezig de heren Van der Zalm en Borg- mann. Na het genoeglijk samenzijn, waarbij de enveloppe met in houd namens het personeel werd overhandigd, werd de bij eenkomst verplaatst naar de gezellige Raadskelder. Hier had den zich al vele collega's en andere bekenden verzameld. Op verzoek van de hoofdpersoon werden er geen speeches gehouden. Er werden veel herinneringen opgehaald met de huidige en vroegere collega's van de Commercieel Technische Dienst. Zijn collega's verrasten de heer Schotting met een enorm pakket, waaruit een radio met geluidsboxen tevoorschijn kwam. Een verrassing was ook dat een aantal medewerkers van het buurbedrijf op de Keileweg, waar de C.T.D. vroeger gevestigd was, acte de présence gaf. Nadat de heer Schotting allen hartelijk had bedankt bleven velen onder het genot van een hapje en een drankje nog ge ruime tijd bijeen. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22