Gezien het toenemende aantal jubilaris sen en afscheidnemenden, is de redactie helaas genoodzaakt de verslagen over deze bijeenkomsten beknopter weer te geven. Wij hopen dat betrokkenen en le zers van Vers van 't Vat hiervoor begrip willen hebben. De redactie Afscheid mr. F.A. Bontje Afscheid P. Dam De heer Bontje (midden) Amsterdam - In Amsterdam nam op 28 februari 1980 de heer Bontje, juridische zaken, afscheid van Heineken. Hij werd ontvangen door mevrouw Ketting en de heren Jansz en Bolt- hof en kreeg de enveloppe overhandigd. De receptie vond plaats in de Raadskelder. Hoewel hij ge vraagd had geen toespraken te houden, wilde hij zelf wel graag een paar woorden zeggen. Hij dankte, mede namens zijn gezin, een ieder die aan de voorbereiding van deze mid dag had meegewerkt en alle aanwezigen voor hun komst en in het speciaal de heer Jansz voor de geweldige omgang tijdens hun samenwerking. De scheidende overhandigde de heer Jansz een paar flessen wijn uit 1970, het jaar waarin hij bij Jansz begon. Tot slot sprak de heer Bontje de volgende woorden: "Het voorgeslacht dichtte over bier: 'Waar dorst en drank mekaar ontmoet Wordt 't bitter d'oorsprong van het zoet' Zelf heb ik 38 jaar lang ervaren: 'Waar recht en drank elkaar ontmoet Wordt werk de oorsprong van het zoet' Diezelfde genieting wens ik allen, nu en voor de toekomst, bij "heerlijk helder Heineken!". De heer Dam (links) Hattem - 29 februari 1980 was de dag, waarop de heer Dam, chef van de afdeling 'Drankenbereidinggebruik makend van de Overbruggingsregeling op 63-jarige leeftijd afscheid nam van Van Olffen B.V. te Hattem. Voordat zij zich naar de officiële receptie-ruimte begaven, werden de heer Dam, zijn vrouwen kinderen in de directiekamer ontvangen door onder meer de heren Goos en Zwaagstra. Eerstgenoemde sprak zijn grote waardering uit over het vakmanschap en toewij ding van de vertrekkende. Een gouden speld met briljant, door omstandigheden ter gelegenheid van het 40-jarig jubi leum van de heer Dam niet uitgereikt, werd hem alsnog opge speld. Aangekomen in de receptie-ruimte nam de heer Zwaagstra het woord. Hij memoreerde de 46 jaar lange loopbaan, die tenslotte bij Van Olffen zou eindigen. De heer Zwaagstra bood namens het personeel het rekenmachientje aan waar mee de heer Dam ontelbare berekeningen had gemaakt, en daarnaast een aantal geschenkbonnen. Namens de afdeling overhandigde de heer Bouma de vertrekkende een aantal mooie wijnen, vergezeld van de beste wensen. De heer Dam dankte alle aanwezigen voor hun komst, voor de mooie cadeau's en voor de speld, kortom: "Het was fan tastisch".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21