FOTOCLUB HEINEKEN ROTTERDAM FEESTELIJKE VILTJES einekeiK rAMSTELl rAMSTELl f AMSTERDAM 30 APRIL 1980 KRONING PRINSES BEATRIX 7 AMSTERDAM 30 APRIL 1980 KRONING PRINSES BEATRIX AMSTEL Heineken haakt in op de in huldiging van koningin Bea trix op 30 april aanstaande. Ter gelegenheid van de in huldiging van onze nieuwe koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, heeft ons concern zowel voor Heine ken als voor Amstel een spe ciaal viltje ontworpen. Het Heineken viltje toont aan de ene zijde het merkbeeld en aan de andere zijde de Ne derlandse leeuw die symbo lisch de koninklijke waardig heid overdraagt. Op het Amstel viltje, even eens aan één kant met het merkbeeld bedrukt, prijken de kroon en de Nederlandse driekleur. De foto van de maand januari was van Dick Sneepels, groep gevorderden A. ziet een avondopname van een schutting met een boerenwoning. De sfeer is hier erg goed getroffen. Vooral de lichtval op de schutting waar ook de scherpte ligt. Een discussiepunt was de wals met dek zeil rechts op de foto. In januari was er K ook een verplicht on- V derwerp, namelijk "glas". Hoewel de toe passingen van deze stof oneindig zijn, is het toch vrij moeilijk zoiets fotografisch uit te beelden. Niettemin werden vele foto's en dia's ingeleverd. De beste foto was van Herman Mathieu. Hij heeft twee simpele glazen zeer goed ge fotografeerd en voor een juiste uitsnijding gezorgd. Hierdoor is een verrassend effect ontstaan. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20