NIEUWS UIT HET FM 1 UTTENLAN HEINEKEN BIER WEER IN MAROKKO ^zz/// AAUL 1 TTVSX uTTT H 1 1 IW'v V L JJ777 V Op nevenstaande foto ziet u de intro- duktiebijeenkomst te Casablanca met links drs. A.A. Vellekoop (hoofd corpo rate marketing licenties), naast hem J.W.J. van der Eijk, H. Benchekroun als derde van links (directeur général Bras series du Maroc), en derde van rechts A. Ypma (regional marketing manager). Op de foto hieronder ziet u de heren A. Belkeziz (directeur général van de Société Nationale d'lnvestissement, een semi-staatsinstelling en grootste aandeelhouder van de Brasseries du Maroc), J. van der Werf, A.H. Heineken, H. Benchekroun en P. de Maistre (vice- president van de groep Quilmes en vice-president délégué van Brasseries du Maroc) bij het ondertekenen van de licentiecontracten te Amsterdam. Sinds 18 februari j.l. kan men in Marok ko weer genieten van een Heineken biertje uit het bekende groene flesje. Als gevolg van een importbeperking voor onder andere bier was ons merk gedurende een periode van ongeveer twee jaar niet meer te koop. Heineken wordt nu in licentie gebrou wen bij Brasseries du Nord Marocain onder supervisie van de Heineken brouwer J.W.J. van der Eijk. Tijdens de introductiebijeenkomsten in Casablanca op 14 februari werd ons produkt door de handel en de vertegen woordigers van onze partner enthou siast ontvangen. De voorbereidingsactiviteiten namen meer dan anderhalf jaar in beslag, waarin wij met onze partners intensief samengewerkt hebben om dit project te realiseren. Ter afsluiting hiervan vond op 4 maart de ondertekening van de licentiecon tracten plaats op het hoofdkantoor te Amsterdam, waarmee een samenwer king van minstens tien jaar bekrachtigd werd. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 18