COMPUTER BIJ HEINEKEN TECHNISCH BEHEER UITSLAG KERSTPUZZEL1979 Onder verantwoordelijkheid van de Hei- neken Automatiserings Groep is een computer geïnstalleerd op het Centraal Bureau Technische Documentatie (C.B.T.D.) van het constructiebureau van Heineken Technisch Beheer. Met behulp van deze computer, die on afhankelijk van het Heineken com putercentrum opereert, wordt sinds kort de administratie van technische documenten uitgevoerd. Deze werkzaamheden betreffen onder andere het registreren en documen teren van de vele tienduizenden teke ningen met betrekking tot gebouwen en technische installaties zowel van onze brouwerijen in Nederland als van de buitenlandse vestigingen. Regel matig worden deze binnen- en buiten landse vestigingen op de hoogte ge houden van de voor hen van belang zijnde tekeningen. Op de foto ziet u hoe de heer Van Rijs wijk een afdruk maakt van een micro foto van een technische tekening met behulp van een reader-printer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 i 46 47 48 1 z w A N E N M 0 s S E L H 0 0 R N z E E s L A K T R I T O N s H O R E N W Y N G A A R D s L A K 2 Y K L E S S E N A A R A A L M 0 E s V I N K D O N D E R S L A G V A N D A L I S M E A M A R I L 3 D E B U T E R E N L E D E M A T E N E K E R A M O E R A N N U L E R E N T I M M E R M A N A R E 4 E V A S T E 1 L I A D E C A M E T E R E D A M M E R K A A S S A R E R I E N M O N A A R D I G D 5 P 0 T E R T T U T R E C H T E N A A R L E L B A S O E N B O O M W O L H R G E B L I N D E E R D 6 L L R I A K E 1 A I G R E T T E I N A D E M E N D S V E R B O S I T E I T S R I O N A E L E V E 7 A U 0 R A A N Y S E E 0 C E A A N D A A R E N B O V E N U A T O N P I L O A M E R O S N H U U R 8 N T S 0 G M 0 D E R N Q A S A M 0 E M R A I S I R E R E C T O R T A P I R L E L K P O N O W I G 9 T I E N G E M E T E N U I T L E G R E M E D I E E N A K K A S T E G E S E L E N O P R E U E G O 10 G E L D G R 1 L E N D E N A K V A D E M E C U M N E O N K A T E R A R M N O R E N O K N T N E O 11 E L K E U S N T N 0 0 T E T L A B A N O M U M E A R R O P P E R E N I E T C O N T R A S T O E R 12 N I A S L T A U S T R A L I A P L L 0 L K R E T A A T O L M O E N I P P A U S I E T A T E U L O 13 T J A P K 0 T 1 D E A A L E N 0 0 T 0 E I E A R L T A P P E L N I S E E X T E E L U N I E D A R 14 I E R P R E 1 T R A M E N L K R K I G N O R A N T I E D E R O O S T T R U I L T B U R E A U L A 15 A N J E R L E H A R B E 0 0 M A B E E S T E N B O E L A R K G O A L I A S E N T A N G R A M E N G 16 A E E T N A R A G L A N 0 0 I T A N A T I N N E G I E T E R I S R A E L M O D E A N J E R E E 17 N V N 0 0 D W E E R C S I N R I T R E E U L E V E L M U D E E T Z A A L A L S G R E E N D A M E 18 V E E V E E R K R A C H T S L E E I D E M A N E N O E M E N Z E E D R E V E L E V E R E A B O A 19 0 R V E L T E S 0 K A A I T I B E T A N E N T R S R N E G E N R E V E N O I A N E P E K P A E D 20 0 V E R Z E T T E N R A B A T E N T M I L D R A C E T O E T E L F E N B A N K S L E M P P A T E 21 R E R T 0 T T E R B A M I A 0 V E E M G E R I C H T A S N E G E R R E I S E K T E E I K E N O T 22 J L E R N S_ 1 T A R 0 E T E S T N E E N E L M S V U U R I N D I A N A M I C A M E A N D E R L I P S 23 A E R 0 D F 0 N 0 M E T E R L K R O E P I U R I R E E E L G R O S A N A N A S G R A M M I A 24 A R A K A D A A I E N P E I L K R A K E N S A T E P A I R R I T E G E R E N D N M E E L O M N A 25 R L S K A 1 1 Z E G R I M P I K H A A K T A A I N L A G D E S E K E R B R O O D I N N P E E A R 26 S E T E R 0 S A B D Y R E A M U R R A F E L L E V E N E E N E V A N O O T M O E D O T A H N M A 27 G I A N 0 0 T N B A P E L L E S E T S E N M E D E X E N O C R A T I E N S E D O S O I S E S B F 28 A U D I 0 M E T E R 0 E N 0 M E T E R D I O C E E s N A D E E E E K L A A T S T E T S A I K O R 29 N N S A T E R E N E R L E I P E R S E E G D R R S p A L E N N E R O E A U E E T L U S T D R U E 30 Z A L M A N S J 0 V I S G S L K 0 D E R M I U R E R M S S T U T T E N T O R T E L D u I F U I cc|q k E 31 E N I G R E A A L A G R 0 N 0 0 M 0 P A A E R A P E E A S B E S T V E t E R D R O E s E R 32 R I c H TE R c M R I 0 T E Y S A R A t A R A N t E L L A L A B I E L R I k S j a N O R A k E N 33 I E H E 1 A H E N 0 I S E E D E N I B E R I E U L E V E L I E R L A N D I A S t E L S I M e 34 K M T I SS U T R A E D E T U L E N D E E N E N t|w I N T I G S L U I M E R E N E t s L E N I N ,,Zo, dat was het weer. Het karwei is plat en 65 inzendingen vormen het resultaat van "bloed, zweet en tranen", naar het schijnt uit begeleidende brieven van actieve en gepensioneerde medewer kers, jong en oud, binnen- en buiten land. Wat bovenal te proeven valt, is de animo waarmee velen aan het werk zijn getogen. Met potlood, met ballpoint, met de schrijfmachine (legio vellen papier!). En uit deze 'hopen' dient het lot te beslissen wie de drie gelukkige winnaars mogen worden genoemd. Grillig cijferspel tovert de navolgende namen naar voren: Mw. L.F. Brand te Dordrecht; Mw. B. de Leeuw-Bakker te Amster dam; J. Besselink te Nijmegen. Proficiat en tot een volgende keer!". J. Keiler 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15