heel wat belangstellenden trekt". Deze zaken bevorderen wellicht de bouw van een nieuw bad; voor de heer Contein is dit een aanloop tot iets dat hij nog liever ingevoerd zou willen zien bij zijn vereniging. Momenteel is het zo dat slechts in het buitenbad de moge lijkheid bestaat het schoonspringen te beoefenen, hetgeen door het Neder landse klimaat niet erg aanlokkelijk is. "Ik zou het erg leuk vinden als het schoonspringen ook bij onze vereni ging beoefend kan worden. Vroeger heb ik veel aan deze tak van de zwem- sport gedaan; in 1961 heb ik zelfs nog meegedaan aan de Nederlandse kam pioenschappen en eindigde toen op de vierde plaats". Mocht er in het nieuwe bad een spring plank gebouwd worden, dan is het niet zo dat dadelijk allerlei talenten naar de nationale kampioenschappen afge vaardigd kunnen worden. Contein legt uit waarom: "Je kunt het beste heel jong beginnen, waarbij je dan start met grondoefeningen. Soms duurt het wel twee of drie jaar voor je zover bent dat je de benodigde diploma's kunt behalen. Als je dan een maal je C, B en A hebt, mag je naar die nationale kampioenschappen. Zo'n training lijkt heel lang, maar is beslist wel nodig. Dat is ook de reden dat bij mijn ploeg zestien- en zeventien jarigen niet zo sterk gemotiveerd zijn. Zij gaan zich meer bezighouden met hun maatschappelijke positie, wat na tuurlijk heel logisch is". Zwemmen: heel gezond Om in conditie te blijven zwemt hij nog regelmatig, trimt vaak en doet dagelijks voor hij naar de zaak gaat gymoefe- ningen. Tevens is hij lid van het Heine- ken zaalvoetbalteam, maar dit meer uit gezelligheidsoverwegingen. De heer Contein kan iedereen die iets aan zijn conditie wil doen, de zwemsport aan raden. "Zwemmen is echt heel gezond. Het is een sport waarbij je al je spieren gebruikt. Een jongetje van elf jaar van onze vereniging bijvoorbeeld, had bij het spelen zijn beide armen en benen gebroken. Toen deze weer genezen wa ren, was het eerste wat de dokter tegen hem zei 'meteen weer gaan zwemmen'. Dat is toch wel een bewijs dat deze lichaamsbeweging erg goed voor je is. Ook mensen die willen afvallen, kunnen zich op deze sport storten, al zijn de resultaten pas na lange tijd merkbaar. Het voordeel van dit geleidelijke trainen van je spieren is dat er praktisch nooit blessures zijn, zoals een gescheurde spier. Voor jongens is het trouwens leuk een gespierde borstkas en sterke armen te krijgen. Al moet ik zeggen dat ik niet weet of ik het leuk zou vinden als ik een dochter zou hebben die door kracht trainingen ook zo gespierd werd. Diep in mijn hart vind ik dat tóch niet zo mooi voor een meisje, maar ja, het hangt er maar net vanaf waar je voor kiest: Je zelf, of je prestaties. En als ze het dan graag zou willen, zou ik het haar niet verbieden. Nu speelt dat gelukkig niet bij mij omdat ik toevallig twee zonen heb, die ook beide lid van de zwem- Zelfs de dag dat hij 12Vs jaar getrouwd was, werd in het zwembad doorgebracht. vereniging zijn. Dit overdreven sterke ontwikkelen van de spieren gebeurt natuurlijk niet als iemand af en toe een baantje trekt. Toch blijft het altijd gezond om te doen. Met de kinderen trainen we alleen in het water; krachttrainingen op de kant zijn er voor hen niet bij. Wel doen we spelenderwijs iets waardoor de kinde ren zich extra moeten inspannen. Bij voorbeeld door een estafette met t- shirts te houden. Het aantrekken van een kledingstuk in het water gaat al moeilijk en met het shirt aan zwemmen is ook zwaarder dan normaal. Een soort krachtoefening dus, hoewel de kinde ren zich daarvan niet bewust zijn. Voor mij zelf is het trainen ook erg in spannend: als ik zaterdags twee-en- een half uur bezig ben geweest, kan ik mijn shirt wel uitwringen van het zweet!". Ik ben er nog lang niet Deze trainingen, sinds kort is er op de maandag- en donderdagochtend nog een extra training ingelast voor een periode van drie maanden om te oefe nen voor de kringkampioenschappen, vinden allemaal plaats in zijn vrije tijd. Iets wat je niet volhoudt als je er niet helemaal achterstaat. "Je moet het echt ontzettend leuk vinden. Bij ons werkt het bovendien heel stimulerend dat wij veel medewerking krijgen van ouders. Zij blijven altijd tijdens de wedstrijden kijken en zorgen ook voor het vervoer naar die wedstrijden. Dat is geweldig. Ik ben er dus volop mee bezig en dat zal nog wel een tijdje doorgaan want ik ben er nog lang niet. Gelukkig speelt leef tijd geen rol: trainers boven de vijftig zijn de besten omdat ze een schat van ervaring hebben. En zolang ik het kan volhouden, blijf ik het zeker doen. Al zal een en ander wel moeilijker worden, als onze afdeling uit Rotterdam naar Zoeterwoude wordt overgeplaatst. Maar wie weet, komt er binnen het Heineken concern een zwemvereni ging. Dan zal ik zeker graag lid worden!". 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 11