A.L. Contein: "IK VIND HET NIET GEWOON LEUK, IK BEN ER GEK VAN" Elke dinsdagavond en zaterdagochtend isdeheerA.L. Contein in het Capelse zwembad De Roerdomp te vinden. Niet om baantjes te trekken, maar om vijftig kinderen in de leef tijdsgroep van 8 tot 18 jaar te trainen in het wedstrijdzwemmen. Sinds oktober 1978 is hij namelijk trainer van de Algemene Capelse Zwemvereniging. Vanaf die datum heeft de zwemsport weer volop zijn intrede gedaan in het leven van de heer Contein. "Toen ik in 1961 uit Suriname naar Nederland kwam, was ik van beroep zweminstructeur. Dat heb ik hier nog ongeveer een half jaar gedaan, maar toen vond ik het niet leuk meer. Op den duur bevallen die weekend diensten toch niet zo goed. Boven dien was het indertijd zo in Rotter dam, waar ik toen werkte, dat scholen een eigen instructeur hadden. Nu is dat veranderd, maar destijds miste ik dat lesgeven aan kinderen toch wel. Ik heb dus een kantoorbaan tje gezocht met in mijn achterhoofd het idee van mijn voormalige beroep mijn hobby te maken. Zodoende kwam ik bij Heineken Rotterdam terecht als mede werker op de export/transportafde ling. Trainer en trooster Nadat de familie Contein naar Capelle was verhuisd, werd het zevenjarig zoontje lid van de A.C.Z. en kwam al spoedig in de wedstrijdploeg. De trainer werd ziek en het bestuur polste de heer Contein, omdat men wist dat hij in Suriname ook trainer was geweest. Onder zijn leiding promoveerde de ploeg na een jaar van de C-klasse naar de B-klasse. En wat nog leuker was: een elfjarig meisje werd Nederlands kampioen." "Je voelt je dan wel goed, hoor. Als je maar met het enige meisje dat in aan merking kwam voor die kampioen schappen, naar de wedstrijden toegaat en ze komt dan nog als winnares uit de bus ook! Ik vind het toch erg leuk om met kin deren te werken. Je bent niet alleen de trainer maar je moet ook heel wat ver halen aanhoren en af en toe als troost gevend figuur optreden. Die kinderen kunnen allemaal al zwem men, maar het is toch erg leuk hen van af het begin te begeleiden en te pro beren hun bewegingen te verfijnen. Het houdt je ook constant bezig. Elke keer weer wil je zo n slag verbeteren op snelheid". Zelfs in de vakanties De heer Contein is duidelijk heel en thousiast als hij het over zwemmen heeft. Als er ergens een lezing over dit onderwerp wordt gehouden, is hij aan wezig. Ook volgt hij 's woensdags een trainerscursus, waarbij door de trainers onderling volop ervaringen worden uit gewisseld. "Je moet het ook niet gewoon leuk vin den, het moetje helemaal interesseren. En ik ben er echt gek van! Zelfs in mijn vakanties houd ik me met mijn hobby bezig. We gaan dan naar het huis van mijn schoonouders in Amerongen, waar in de buurt altijd de nationale kampioenschappen worden gehouden. En als trainer moet je daar natuurlijk bij zijn. Maarthuis ook, alserzwemmen op de televisie komt, zit ik voor de buis. Wel jammer voor mijn vrouw dat dit vaak samenvalt met de afwas". Schoorispringen Een van de wensen van de heer Con tein is een nieuw, groter zwembad in Capelle aan de IJssel, aangezien het huidige bad 16.75 meter lang is. Hierin kan dus slechts getraind worden want een wedstrijdbad moet 25 meter zijn. De plannen liggen er. Capelle is name lijk een groeistad, waar over een paar jaar zo'n 70.000 mensen zullen wonen. "Maar ik denk dat wij toch ook wel een steentje bijgedragen hebben aan die plannen. Mede door ons komt Capelle aan de IJssel vaak in het nieuws. Zoals met de Nederlandse kampioene en het feit dat wij dit jaar sportploeg van het jaar van Capelle geworden zijn dankzij ons promoveren naar de B-klasse. En denk maar eens aan de jaarlijkse zwem- nacht-marathon: Van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends moet er constant iemand van de minimaal uit acht perso nen bestaande ploeg in het water li- gen. Om het zwembad heen zijn talloze tenten opgezet voor diegenen die niet aan de beurt zijn. Reken maar dat dit

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 10