Het jaarlijkse bloemencorso van Zundert Een zware opdracht waarvoor de ver tegenwoordigers een intensief oplei dingsprogramma krijgen en in de praktijk kunnen rekenen op een onder steunende begeleiding van de twee rayonleiders. De rayons zijn opgesplitst onder twaalf vertegenwoordigers waar bij de regio's West-Brabant en Zeeland gescheiden zijn. Breda, uitbundig centrum van West-Brabant Over de brug van Vianen naar het Zui den rijdend krijg je dat opgewonden gevoel dat kinderen hebben die hun jaarlijkse schoolreisje gaan maken. Op weg naar die heerlijke stad Breda ver heug je je op de sfeer van het vrolijke en goede leven dat zo onverbrekelijk bij deze Oranje-stad hoort. Breda is met z'n ruim honderdduizend inwoners het bruisende centrum van West-Brabant. Carnaval in Breda Er zijn twee evenementen in het jaar waarbij het inwonertal van Breda met vele duizenden vermeerderd wordt: het carnaval en het internationale Jazz festival. Carnaval is in heel Nederland onder de grote rivieren (en tegenwoor dig daarboven ook al) een jaarlijkse happening waar een goed geaard zuiderling maanden van te voren al naar uitkijkt en voor spaart. Breda is in het West-Brabantse, met Roosendaal en Bergen op Zoom, het carnavaleske centrum in de week voor as-woensdag. In mei verzamelt jazz-minnend Europa zich in Breda om het internationale oude-stijl Jazz festival mee te maken. Gedurende vier dagen is Breda één swingende menigte. Street-parades, open-lucht concerten en live jazz in tientallen kroegen zorgen ervoor dat de atmosfeer gevuld is met het vrolijke en opzwepende oude-stijl jazz geluid. Breda heeft op dit terrein inmiddels een grote traditie opgebouwd. Zowel muzi kanten als bezoekers komen uit alle landen van Europa. Behalve het bierige Breda heeft West- Brabant de cultuurminnende recreant tal van andere mogelijkheden te bie den. Wat te zeggen van het stadje Oosterhout, gelegen op de grens van het wijde Holland-Brabantse polder landschap en het bosrijke Brabantse hoogland. Abdijen, kloosters, kasteel tjes en fraaie oude huizen vormen de schakel met het verleden dat in Ooster hout nog zo goed te beleven is. Natuurliefhebbers zijn in West-Brabant helemaal "thuis". Uitgestrekte bossen, heidevelden en waterrijke delen maken van West-Brabant een veelvormig wan del- en fietsgebied. En watersporters die de naam "het Fransche Gat", "de Moordplaat" en het kleine "Zalmpje" niet kennen hebben vast de Biesbosch nog nooit aangedaan. Dit unieke water gebied in het West-Brabantse land biedt een van de meest overrompe lende ervaringen die je bij een bezoek aan een natuurgebied kunt hebben. Schorren, slikken, zandplaten en ontel bare kreken vormen een prachtig decor en een veilige woonplaats voor zeld zame vogels en waterplanten. Een gek plekje in West-Brabant vormt Baarle-Hertog: een stukje België dat te midden van Baarle Nassau buiten de internationale herverkaveling is geble ven. Baarle Nassau kan overigens in de zomermaanden van april tot en met medio september vanuit Tilburg per stoomtrein worden bereikt. Naar het noord-westen ligt Willemstad. Een oud stadje aan het Hollands Diep dat zeker een bezoek waard is om de zeer gaaf gebleven vestingwerken en het prach tig gerestaureerde Mauritshuis. Deze streek is voor vis-liefhebbers een waar paradijs. In de vele musea die West-Brabant rijk is kun je in gedachten dwalen door vroeger tijden. Hoe bijvoorbeeld Roosendaal vroeger was, is te zien in het museum de Ghulden Roos. Als je de aardse zaken moe bent, wordt het tijd voor een bezoekje aan Hoeven. In Hoeven staat de volkssterrewacht Simon Stevin waar men de blik kan richten op het universum. Hoeven heeft daarnaast een bosbad met veel speel- mogelijkheden. Op een zonnige dag is het een goed oord om met kinderen te vertoeven. Tegen de Zeeuwse grens ligt. op weg naar Zeeland de laatste West-Brabant- se stad Bergen opZoom. Vanuit Bergen op Zoom bestaat de mogelijkheid boot tochten te maken over de wijde Zeeuw se wateren. In de stad zelf komt de lief hebber van vis-specialiteiten volop aan zijn trekken. En als je dan de zilte smaak van de zee te pakken hebt wordt Straatmuziek tijdens internationaal Oude- Stijl Jazz festival t

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7