HEINEKEN TUSSEN DE RAILS Goed nieuws voor de treinreizigers! Deze hoeven sinds 1 januari 1980 hun Heineken biertje in de Nederlandse trei nen niet meer te ontberen. Vanaf deze datum startte Wagons-Lits namelijk met de verkoop van Heineken blikbier in de N.S.-treinen. Daarmee krijgt het contact dat al langer tussen Heineken en Wagons-Lits bestond nu een zake lijke basis. Niet alleen ons concern is blij met deze nieuwe klant, ook bij Wagons-Lits is de samenwerking met Heineken met vreugde begroet. Met twee-en-een-half-miljoen blikjes bier per jaar is Wagons-Lits natuurlijk een interessante afnemer voor ons con cern. Het leuke van dit Heineken succes is dat dit niet alleen tot stand is geko men door actieve acquisitie van Heine ken zijde. Doordat steeds meer trein reizigers uitdrukkelijk naar Heineken bier vroegen, gaven de treinstewards deze wens steeds nadrukkelijker aan de directie van Wagons-Lits door. Vandaar dat Wagons-Lits uiteindelijk op ons bier overstapte. Deze overeenkomst bracht wel een paar problemen met zich mee. De ver trouwde Heineken blikjes moesten van een Wagons-Lits opdruk worden voor zien. Ook leverde de distributie in eerste instantie wat moeilijkheden op. Deze zijn nu opgelost. Op de bovenkant van ieder bierblik drukt men een WL- stempel af. Acht drankenhandels ver zorgen de distributie aan de depots in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Zwolle, Vlissingen en Maastricht. Daarnaast levert de drankengroothandel Van der Kruk Boekesteijn aan het depot Hoek van Holland en de firma Visser aan het depot Enschede. Slechte 'bieromstandigheden' In vroeger jaren waren de 'bierom standigheden' in de treinen niet zo best. De noodzakelijke koeling van het bier kon niet worden gerealiseerd en het bier werd geserveerd in een plastic bekertje. Dat is natuurlijk geen ideale situatie om een biertje te drinken. Reden waarom Heineken in die periode weinig moeite heeft gedaan haar pro- dukt in de trein verkocht te krijgen. In middels is er veel veranderd. Met de in trede van de zogenaamde 'mini-bar', een klein karretje waarmee de stewards door de trein kunnen lopen en de rei zigers op hun plaats kunnen bedienen, werd ook een aantal andere facilitei ten in de treinen verbeterd. Zo beschikt men nu over goede koelingsmogelijk- heden en serveert men bij een blikje bier een hard-plastic doorzichtig glas. Voor de bierdrinker is dit erg belangrijk en zodoende vergrootte dit bij Heine ken de interesse om aan Wagons-Lits te leveren aanzienlijk. Bier is, na koffie, het meest verkochte artikel op de Nederlandse treinen. Broodjes en frisdranken maken de top vier compleet. Bij de frisdranken is de laatste tijd de vraag naar mineraalwater enorm gestegen. Een blikje bier kost f 1,95. Is dat niet erg duur? "Je moet deze prijs natuurlijk niet vergelijken met de prijs die je voor een blikje bier in de supermarkt be taalt," zegt mevrouw C. Schreurs, hoofd exploitatie bij Wagons-Lits. "De ze prijzen moet je vergelijken met de horecaprijzen en dan is f 1,95 niet overdreven duur." Internationale treinen De samenwerking tussen Wagons-Lits en Heineken heeft als resultaat dat be halve op alle Nederlandse intercity- treinen, Heineken bier ook op de inter nationale treinen wordt verkocht. De vanuit Nederland opererende inter nationale (slaap)treinen worden immers ook door Wagons-Lits bevoor raad. De vakantieganger in de trein naar bijvoorbeeld Ljubljana kan deze zomer dus onderweg een Heineken pilsje drinken! "In de Nederlandse trei nen zijn restauratie-mogelijkheden voor veel reizigers vaak onduidelijk," vertelt mevrouw Schreurs. "De mensen weten meestal niet dat de stewards in zogenaamd 'stroomlijn materieel' niet door de hele trein kunnen lopen met hun mini-bar. Deze treinen bestaan na melijk uit meerdere stellen en de ste ward is dan gebonden aan één treinstel. Vandaar de klachten van de reizigers dat er nooit met koffie wordt rond gegaan." De Nederlandse Spoorwegen heeft sinds kort echter een aantal nieuwe treinstellen in gebruik genomen. Zoge naamde "drie-wagen-stellen" die on derling doorgekoppeld kunnen wor den. "Wij zijn daar heel blij mee," aldus mevrouw Schreurs. "Nu kan de steward weer door de hele trein lopen net zoals het geval is bij treinen die door een locomotief worden voortgetrokken. Het scheelt natuurlijk aanmerkelijk in de verkoop als de steward de hele trein kan bereiken." Café-functie En dat dat nodig is, blijkt wel uit het feit dat de 'klantenkring' van Wagons- Lits zo'n acht miljoen mensen per jaar bedraagt. Miljoenen broodjes, koppen koffie en blikjes bier. Treinsteward Jan van der Lem constateerde dat op 'zijn' lijn Amsterdam-Vlissingen de trein- restauratie steeds meer de functie van het café gaat overnemen: Zeker voor mensen die nog moeten reizen na hun werk. Deze stappen niet meer snel nog even het café binnen, maar spreken met elkaar af in de trein. Op een bepaalde tijd ontmoet men elkaar in de restaura tiewagen en dan wordt er vaak een pilsje gedronken." Zowel Wagons-Lits als Heineken hopen op een samenwerking die 'loopt als een trein'. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 5