1 Maart 1920 werd de sportclub HBM opgericht, die tot doel had: de beoefening van de sport in het algemeen en van voetballen en schermen in het bijzonder. De HBM voetbalclub, bestaande uit kantoormedewerkers van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij, voetbalde in de compe titie van de toenmalige Amsterdamse Kantoor Voetbal Bond. Op 1 februari 1941 was het zover dat ook voor de fabrieksmedewerkers een voetbalclub in het leven werd geroepen en wel de HBBA: Heineken's Bier Brouwerij Amsterdam.Op last van de Duitse bezetters mochten pas opge richte verenigingen echter geen bedrijfsnaam voeren. Daarom werd gevoetbald onder de naam Star Boys. Voorlopig kwam het nog niet tot een fusie tussen HBM en HBBA. VOETBALCLUB HBM: DE BAL ROLTAL60 JAAR Enthousiasme binnen en buiten de lijn Met veel enthousiasme hebben de clubleden altijd hun sport beoefend. Niet alleen in het veld. Ook na de wedstrijd en bij feesten stond men zijn mannetje. Tijdens de wedstrijden gebeurden soms de raarste dingen. Zo liet een vertegenwoordiger, wanneer HBM aan de Schagerlaan speelde, zich wel eens met een ingespannen kar het veld oprijden. jt. De scheidsrechter was dan wel genoodzaakt de wedstrijd te staken tot hij van de kar was gekomen en klaar was om mee te spelen. Behalve in de competitie kwam HBBA ook uit op de jaarlijkse sportdag en bij het jaarlijkse treffen met het elftal van Rotterdam. Deze laatste wedstrijd vormde altijd een van de hoogtepunten van het jaar, waar de voetballers met veel plezier naar uitkeken. Schermzaal HBM, dat over één elftal beschikte, speelde in de eerste klasse van de AKVB en later in de Amsterdamse Voetbal Bond. Dat er zich wel eens problemen voordeden doordat spelers verhinderd waren, mocht de pret niet drukken. Het enthou siasme en de inzet bleven groot. Reeds in het seizoen '21 22 werd HBM kampioen van de Amster damse Kantoor Voetbal Bond. Eenmaal per week werd getraind en zaterdags werd er gespeeld, in rood-blauw-rode shirts en met witte broeken. Deze kleuren waren gekozen omdat in die dagen op de bestelbonnen voor caféhouders pils met blauw was aangegeven en Lager bier met rood. Gedurende de eerste periode was de Schermzaal aan de Van der Helststraat het club huis van de sportclub, waar men altijd bijeen kwam, In de vrije tijd werden veel feesten in die scherm zaal georganiseerd. Zoals Sinterklaasfeesten voor de kinderen en ook voor de vol wassenen. Deze feesten waren altijd een groot succes. Een terugkerend feest vlak voor de kerst dagen was de wedstrijd met klaverjassen en prijsschieten mm •V mm H-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3