31STE JAARGANG NR. 2 MAART 1980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel 071-814870, 814288, 814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester Yvonne Sanders REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. D.P. de Graaf Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): P.A. Sternfeld Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Bunnik: J.P.J. van Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): J.A. Matser Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L.J. van Rhijn Bij de voorpagina: Twee artikelen uit het reclamepakket voor het personeel worden u op de voorpagina getoond. Voor de overige artikelen verwijzen wij u naar de pagi na's 16en 17. Bij de achterpagina: U ziet een tekening van de binnenplaats van de brouwerij aan de Van der Helst- straat. De afbeelding geeft u een kijkje op de uitbreiding daarvan in juli 1964. Geheel links de oude machinekamer met daarnaast de nieuwe machineka mer. Het gebouwtje in het midden gaf toegang tot „de Schenk", waar het per soneel een glaasje bier kon tappen. Aan de rechterzijde staat het bedrijfskan- toor. 1 Voorpagina 2 Colofon; inhoud 3 De HBM voetbalclub bestaat 60 jaar 5 Wagons-Lits: ook in de N.S.- treinen Heineken bier 6 In dit nummer starten we met een serie artikelen over onze elf horecagebieden, waarbij we eerst West-Brabant/Zeeland onder de loep nemen. 9 Eén uit 6duizend: de heer T. Dikken 10 Parlant du vin: de heer Zellen- rath neemt ons mee op een tocht door Italië 12 Berichten van onze vestigingen in Zoeterwoude, Amsterdam en Den Bosch 14 De heer C.J. Voermans vertelt u over zijn hobby, de jacht 16 Reclame-artikelen voor het per soneel 18 Nieuws uit het buitenland met uitbreidingen in Griekenland 20 Ideeënbus 21 Verenigingsnieuws en evene menten 22 Jubilea en pensioneringen 27 Kroniek 28 Achterpagina Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 4/80 dienen uiterlijk 11 april a.s. binnen te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2