H.J. Boute J.A. van Saarloos D.H. van de Wetering J.R. Weegink Het echtpaar Weegink. der Geld opende deze en kondigde als eerste spreker de heer Wijhenke aan. Deze memoreerde de vele verhuizingen die de jubilaris in zijn carrière had moeten doorstaan. Voorts dankte hij hem voor zijn inzet zowel bij Amstel als bij Heineken en speldde bij hem de gouden speld met diamant op. De vol gende redenaar was de heer Matser als directe chef van de heer Weegink. Deze benadrukte dat de jubilaris heel veel heeft gedaan aan de achterstanden van de Heineken klanten in het zuiden en hij zodoende een grote steun voor de com merciële dienst is geworden. De heer Matser besloot zijn toe spraak met het aanbieden van het personeelscadeau, dat be stond uit een wereldatlas en een rekenmachine. De heer Lacor betrad vervolgens het spreekgestoelte om in officieel tenue met Amstelpet een deurwaardersexploit voor te lezen. Hierbij werd de jubilaris verplicht in de dagelijkse contacten de vertegenwoordigers als heren te benaderen, maar hen bij de voornaam aan te spreken, dit allés op straffe van beëin diging der huurovereenkomst. De heer Van de Schoot droeg hierna in opdracht van de commerciële dienst een gedicht voor en liet dit vergezeld gaan van enige mooie geschenken. Tenslotte feliciteerde de heer Van Hilten de jubilaris namens onze vestiging Nuth en overhandigde hij hem een enveloppe met inhoud. Na het dankwoord van de heer Weegink was er voor iedereen gelegenheid hem en zijn familie de hand te drukken. Zoetermeer - Een bijzondere dag binnen de groep gedistilleerd en wijn in Zoetermeer: een 40-jarig jubileum en tevens een vaarwel. Dit was het geval op 18 januari jl. met de heer heer Van Giessen welkom werd geheten. Groepsdirecteur Van der Zee kreeg als eerste het woord. Deze besprak in zijn toespraak de hele carrière van de heer Boute en kwam tot de conclusie het hier met een 'Coebergh-allrounder' te doen te hebben. De heer Boute is in 1940 bij Coebergh gestart maar heeft zich in 1979 bezig gehouden met de afbouw van de Coebergh vestiging in Schiedam. "Boute stond zijn man netje," volgens de heer Van der Zee. "Steeds weer kon er een beroep op hem worden gedaan ondanks alle wisselende zo wel positieve als negatieve omstandigheden voor hem per soonlijk." De heer Seinen sprak hem hierna als directe chef toe en haalde een aantal anekdotes uit deze veertig jaar op. De heer Eibers speechte namens de mensen van de interne en externe expeditie. Als spontaan spreker trad de heer Van Dam, gepensioneerd filiaalbeheerder van een voormalige Otto-Jansen slijterij, naar voren, die de heer Boute vele jaren van nabij had meegemaakt. Tenslotte dankte de jubilaris voor alle belangstelling en cadeaus waarna het in de ontvangst ruimte nog geruime tijd goed toeven was. Zoeterwoude - Op dinsdag 15 januari jl. was het zeer druk in het ontvangstgebouw De Hooi berg. Op deze dag werd namelijk het 40-jarig jubileum gevierd van de heren Van Saarloos en Van de Wetering, beide werkzaam in de proefbrouwerij van deze vestiging. De twee families werden ontvangen in de Van Swietenkamer, waarna de receptie om half vijf in de grote zaal van het ontvangstgebouw begon. Na alle aanwezigen welkom geheten te hebben, gaf mevrouw Christiaanse als eerste het woord aan de heer Schwietert. Deze belichtte ver volgens tachtig jaar dienstverband, namelijk eerst dat van de heer Van Saarloos en vervolgens de carrière van de heer Van de Wetering. Hierop decoreerde hij beide jubilarissen met het bij dit jubileum behorende insigne. Vervolgens be klom de heer Smit het spreekgestoelte. Deze wist de aan wezigen met talloze anekdotes uit het verleden te vermaken. De heer Mollenbrok meldde zich als de volgende spreker na mens het jubileumfonds van de ziederij, terwijl daarna de heer Bliek aan al deze woorden nog iets wilde toevoegen. De heer Van Saarloos bedankte tenslotte voor al deze blijken van waardering, ook namens zijn collega Van de Wetering. Hij sprak de wens uit dat zij beiden nog vele jaren van de hun aangeboden cadeaus mochten genieten. de heer Ham werkzaam is te Nijmegen, werd dit jubileum ge combineerd met een excursie in de brouwerij op deze ves tiging. Vele Zoeterwoudse collega's kregen zo de gelegen heid de jubilaris persoonlijk de hand te drukken. 's-Hertogenbosch - Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de heer Weegink werd hem op dinsdag 15 januari jl. een receptie aan geboden in de Cambrinuskelder. De heer Van De heer Boute (rechts). Boute als 'lijdend voorwerp'. Vele belangstellenden hadden zich 's middags om half vijf in de ontvangstruimte verzameld alwaar de heer Boute met echtgenote en kinderen door de 26 De heer Van Saarloos (rechts). De heer Van de Wetering (rechts).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 26