ül J.J. de Roode J.H. Riesmeyer S.E.M. Ham M. Roth de jubilaris. Vervolgens ontving hij het afdelingcadeau uit handen van de heer Cuppen. Zowel de heer Kruidenier als de heer Cuppen spraken de heer Felix toe en bedankten hem voor hetgeen hij voor de brouwerij heeft gedaan. Tot besluit van deze gezellige bijeenkomst sprak de heer Felix ontroerd een dankwoord. 's-Hertogenbosch - De morgenstond had op donderdag 3 januari jl. echt goud in de mond. Om zeven uur 's ochtends werd toen de heer De Roode, wachtchef verpakken, samen met receptie aangeboden op vrijdag 18 januari jl. te Middelburg, waar hij voor deze groothandel werkzaam is. De heren Coebergh, De Jonge, Kloppert, Van Rooy en Jans- sens ontvingen de heer Roth met echtgenote en kinderen in café-restaurant De Brasserie, waarbij de heer De Jonge memoreerde dat hij een jubilaris mocht toespreken, waarvan hij zelf oorspronkelijk het vak heeft mogen leren. Namens de directie van Heineken kreeg de heer Roth de gouden ju bi- leumspeld. De heer Roosdorp sprak de jubilaris in de hierop volgende receptie namens het personeel toe. Als personeels cadeau overhandigde deze hem tenslotte een assortiment wijnen uit de Reuchlin kelders. Zoeterwoude - Op vrijdag 4 januari jl. werd in de Van Swietenkamer van het ontvangstge bouw de heer Riesmeyer met echtgenote, kin deren en kleinkinderen ontvangen. De heer De Hond bood hem hier de bij dit jubileum behorende speld aan en overhandigde hem de enveloppe met inhoud. Na het officiële gedeelte begaf het gezelschap zich naar de grote zaal van het ontvangstgebouw, waar de receptie plaats vond. Tijdens deze receptie sprak de heer Jonkers de jubilaris toe. Deze liet in het kort de Afrikaanse loopbaan van de jubilaris de revue passeren. Daarna overhandigde hij hem een uit Afrika afkomstig schatkistje en bedankte hij hem voor de fijne samenwerking aldaar. De heer De Jong bood hierop na mens H.T.B. een Work-mate aan; het personeelscadeau ont ving de jubilaris uit handen van de heer Van der Wilt: een decoupeerzaag en een fototoestel. De jubilaris nam hierna zelf de microfoon ter hand om iedereen hartelijk te danken voor de hartverwarmende belangstelling en de cadeaus. De heer en mevrouw Riesmeyer. Zoeterwoude - Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer Ham op 1 januari jl. werd hem op 11 januari te Zoeterwoude een receptie aangeboden. De heer Ham werd met echtge- genote en kinderen ontvangen in de Brugkamer van het Ont vangstgebouw door de heren Coebergh, Leereveld, Molle en Janssens. Hier kreeg hij de goude Heineken speld als blijk van waardering voor zijn inzet gedurende deze periode. Na het formele gedeelte sprak mevrouw Beijen-Verweij hem na mens zijn collega's toe. Zij had jarenlang als naaste mede werkster de heer Ham van dichtbij mogen meemaken. Omdat Het echtpaar Ham. De heer De Roode (rechts). zijn vrouw en kinderen ontvangen door bedrijfsleider Schel- tema vanwege zijn 25-jarig jubileum. Na het officiële gedeelte toog het gezelschap naar de bedrijfskantine die tot in alle hoeken gevuld was met collega's en belangstellenden. De heer Van der Geld heette alle aanwezigen op dit vroege uur van harte welkom en gaf het woord aan de heer De Mug groepsleider verpakken. Deze memoreerde onder meer dat de heer De Roode ook wel het zonnetje van de nachtploeg genoemd wordt. En terwijl hij dit zei, verscheen er een af vaardiging van de groepsleiders verpakken in pyjama met slaapmuts en een kaars in de hand, waarna aan de zijwand van de kantine een muurschildering zichtbaar werd van een lachend zonnetje. Tegelijkertijd weerklonk op de achter grond het lied: "Zoek de zon op". Tenslotte overhandigde de heer De Mug namens het personeel een schitterende sport- fiets. De heer Fridt droeg hierop het gedicht: "De roode kaart" voor en gaf namens de Bottelboys de heer De Roode een lange blauw-witte stropdas cadeau. Na de overhandiging van het foto-album uit handen van de heer Van der Geld nam de jubilaris zelf het woord. Hij dankte voor de grote belang stelling en de prachtige cadeaus. Tot negen uur bleef men nog gezellig bijeen. De heer Roth. Middelburg - Op 1 januari 1980 was het 25 jaar geleden dat de heer Roth in dienst trad bij een aan onze onderneming geliëerde groothandel De Vlieger en Verdonk. Hij kreeg dan ook een

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25