J. Bruynis H.W.H. Tilmans K. Cloose M.N.J. Felix De heer Knaup. belangstellenden de jubilaris in de Raadskelder. De heren Bremer en Herblot hielden een toespraak, waarbij laatst genoemde de heer Knaup een enveloppe onder couvert en een grote doos sigaren overhandigde. Want zo kenmerkend als voor een Heineken fles het etiket is, zo onafscheidelijk is een sigaar in de mond van de heer Knaup. De receptie bleef tot het laatst toe gezellig druk. Amsterdam - Op dinsdag 15 januari vierde de heer Bruynis samen met enkele familieleden te midden van collega's, rondleiders en vrienden zijn 25-jarig jubileum. De heer Bruynis (links). De receptie vond plaats in het voor de heer Bruynis zo ver trouwde Koelschip, waar hij gedurende vele jaren duizenden bezoekers een uitstekend getapt pilsje wist te presenteren. In aanwezigheid van mevrouw Ketting en de heren Elfrink en Lindhout overhandigde de heer Kappeile hem de gouden speld en de enveloppe. Hierbij sprak hij zijn waardering uit voor de toewijding waarmee de heer Bruynis zijn werk altijd verrichte. Nadat de aanwezigen de jubilaris de hand hadden geschud, werden nog enige gezellige uurtjes doorgebracht met het ophalen van oude herinneringen. Amsterdam - Het 25-jarig jubileum van de heer Tilmans werd op 16 januari jl. in onze vestiging aan de Stadhouderskade gevierd. De heer Til mans is vanaf februari 1976 de beheerder van De familie Tilmans. het magazijn Wijn en Gedistilleerd van de Verenigde Dran kenhandel Veraar B.V. in Amsterdam. De viering van het jubi leum vond plaats in de Raadskelder; de heer Tilmans werd vergezeld van zijn vrouw, dochter en nog enige andere per soonlijke relaties. De heer Ham en Van der Linden richtten achtereenvolgens het woord tot de jubilaris. De heer Van der Linden overhandigde daarbij het personeelscadeau, name lijk een autoradio aan de heer Tilmans. Op de receptie was een grote groep belangstellenden aanwezig. Lange tijd bleef men nog bijeen om wat bij te praten en de jubilaris en zijn familie geluk te wensen. Amsterdam - Op 17 januari jl. vierde de heer Cloose, vergezeld van echtgenote, dochter en schoonzoon, zijn 25-jarig dienstjubileum bij de brouwerij aan de Stadhouderskade. De heer De familie Cloose. Cloose was gedurende deze kwart-eeuw werkzaam op de af deling mechanische werkplaats. Tijdens de ontvangst werd de heer Cloose door de bedrijfsleider, de heer Kruidenier, na mens het concern bedankt voor zijn inzet in deze lange periode. Na het aanbrengen van de gouden speld begaf het gezelschap zich richting Raadskelder. Hier sprak de heer Ham de jubilaris toe. Deze prees de heer Cloose om zijn vak manschap dat sinds jaar en dag wordt gekenmerkt door grote precisie. Mevrouw Cloose werd evenmin vergeten. Een fraai bloemstuk toonde de waardering van de afdeling voor de ondersteuning die zij haar man steeds heeft gegeven. Ver volgens overhandigde vriend/collega Van Roon het perso neelscadeau: een mooie fauteuil. Het informele gedeelte van de viering, dat hierop volgde, bleef tot het einde toe ge zellig en druk bezocht. Amsterdam - Bedrijfsleider Kruidenier ontving op donderdag 17 januari jl. de heer Felix om diens zilveren jubileum te vieren. De heer Felix, medewerker van de kartonnage-afdeling van De heer Felix (links). de bottelarij, was vergezeld van zijn moeder, zuster en nog enkele familieleden. Van brouwerijzijde was er een tien tal vertegenwoordigers uit verschillende bedrijfsafdelingen aanwezig om deze speciale gebeurtenis mee te beleven. De heer Kruidenier overhandigde de speld en de gratificatie aan 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24