W.N. Knaup Afscheid A.G.W. van Gelder Afscheid J.V. van Marken Afscheid B.P.M.M. Hoogeweegen De heer Hoogeweegen (rechts). Amsterdam - Op 11 januari vierde de heer W.N. Knaup zijn 25-jarig jubileum als bottelarijmede werker. Het feit dat het een gewone werkdag voor de heer Knaup was geweest gaf aan deze dag nog een extra bijzonder tintje. Slechts een uur eerder dan de anderen was hij opgehouden met werken. De heer Kruidenier overhandigde hem de gouden speld en sprak enige woorden. Hierna verwelkomde een grote groep bereiding heeft de heer Roseboom een stofjas aangetrokken, wat voor de heer Zwaagstra aanleiding was om hem bij zijn afscheid onder luid applaus een kaartje op te spelden waarop was geschreven "Chef Roseboom". Hij wenste hem nog vele goede jaren toe en bood hem ook namens alle collega's een geschenkenbon aan. Tenslotte wendde hij zich tot de heer Oenema om zijn grote waardering uit te spreken over de accurate wijze waarop hij op de afdeling magazijn in de 10 jaren, die hij aan het bedrijf verbonden was, zijn werkzaamheden heeft verricht. Hij was hem hier zeer erkentelijk voor en bood hem eveneens nam- mens zijn collega's een geschenkenbon aan en wenste hem met familieleden nog vele jaren in goede gezondheid toe. Een grote verrassing voor de aanwezigen was het onver wachte verschijnen van de boerenkapel De Hanewakkers, een onderdeel van het muziekkorps Ontwaakt, waaraan de heer Roseboom 50 jaar verbonden is. Met hun vrolijke wijsjes wisten de muzikanten al spoedig de aanwezigen tot een polo naise te brengen, waardoor een bijzonder gezellige stem ming ontstond. De heer Roseboom bedankte tenslotte mede namens me vrouw Van de Kolk-Winkoop en de heer Oenema voor de prettige wijze waarop zij hun werkzaamheden hebben kun nen en mogen verrichten en wenste iedereen al het goede toe. De heer Van Gelder. 's-Hertogenbosch - Op donderdag 20 december jl.nam de heer Van Gelder, schilder van de bouwkundige werkplaats, afscheid. Produktieleider Van de Berg ontving de heer Van Gelder samen met diens echtgenote. Bij deze ontvangst memoreerde hij het feit dat de heer Van Gelder al twee jaar voor de firma Walraven bij Heineken werkte voordat hij twin tig jaar geleden bij ons concern in vaste dienst kwam. In de bedrijfskantine wachtte de scheidende een muzikaal onthaal van het mondharmonikatrio The Chromonicats. Eerste en enige spreker was hier de heer Steenbakkers, chef bouw kundige werkplaats. Deze noemde de heer Van Gelder een ideale werknemer, omdat deze altijd in een stralend humeur op zijn werk verscheen. Ook benadrukte hij zijn hobby: de schilderkunst. Namens het personeel en de technische bui tenmensen overhandigde hij hem een prachtige sportfiets en uiteraard diverse schilderbenodigdheden: van zijn collega's kreeg de heer Van Gelder nog een miniatuurschildersezel. In zijn dankwoord sprak de heer Van Gelder zijn spijt erover uit afscheid te moeten nemen van zijn Heineken vrienden en vooral van de medewerkers van de afdeling technische plan ning en werkvoorbereiding. Zoeterwoude - Op donderdag 20 december nam de heer Van Marken afscheid van de brouwerij. Na de officiële ontvangst door de heer Spijker, verplaatste het gezelschap zich naar "De Hooiberg". De heer Hiltermann zei in zijn toespraak de heer Van Marken te hebben leren kennen als een groot vóór lezer van technische artikelen en als onderzoeker, wroetend in dikke naslagwerken. Daarom waren zijn collega's op het idee gekomen hem een boek aan te bieden: "Het land onder Het echtpaar Van Marken. de regenboog"; het land waar het echtpaar Van Marken graag heen wil, namelijk Indonesië. De heer Hiltermann bood vervolgens het personeelscadeau aan en bedankte de jubila ris voor alles wat hij voor het concern gedaan heeft. De heer Van Marken sprak in zijn dankwoord de wens uit dat het Hei neken en alle aanwezigen goed zou gaan. Hierna bleven velen nog lange tijd bijeen om met de jubilaris een pilsje te drinken. Rotterdam - Op 25 januari 1980 begaven de heer Kappelle en enkele medewerkers van de stafdienst public relations zich naar de heer B.P.M.M. Hoogeweegen, die gebruik heeft ge maakt van de mogelijkheid zijn werkzaamheden voor het concern vervroegd te beëindigen. Op zijn verzoek vond er geen afscheidsreceptie plaats op de brouwerij maar werd in zijn eigen omgeving afscheid van hem genomen. In een korte toespraak dankte de heer Kappelle de heer Hoogeweegen voor alles wat hij voor het concern heeft ge daan, en sprak zijn bijzondere waardering uit voor de wijze waarop de heer Hoogeweegen steeds zijn taak heeft vervuld. Hij wenste hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe en overhandigde hem namens alle vrienden en medewerkers een enveloppe met inhoud, waarmee de heer Hoogeweegen zeer verguld was. In een geestige speech dankte de heer Hoogeweegen allen die ervoor gezorgd hadden, dat hij aan zijn tijd bij Heineken nu zulke goede herinneringen bewaart. Voor zijn bezoekers bleek de heer Hoogeweegen een voor treffelijk gastheer te zijn en het gezelschap bleef daardoor nog geruime tijd in gezellige sfeer bijeen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 23