B.A. Dammers met pensioen H. Jonges nam afscheid Afscheid van mevrouw H. van de Kolk- Winkoop, H. Roseboom en W. Oenema Mevrouw en de heer Dammers (rechts) Amsterdam - De heer Dammers en echtgenote werden op 4 januari jl. ontvangen in de lunchkamer aan de Van der Helst- straat door de heren Wijhenke, Van der Pol, Grootenhuys, Vermeulen, Bolthof en mevrouw Ketting, Op deze dag nam de heer Dammers immers afscheid van de brouwerij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In totaal was de heer Dammers maar liefst 43 jaar werkzaam bij Heine- ken. Het is dan ook begrijpelijk dat er tijdens het officiële ge deelte heel wat herinneringen vielen op te halen. Bij aan komst in de Kuiperij waren de belangstellenden daar al in groten getale aanwezig. Op verzoek van de heer Dammers werden er geen toespraken gehouden. Alleen de heer Van der Pol sprak een kort woord om het personeelscadeau te overhandigen (een draagbare televisie voor in de caravan). Tot slot speelde de heer Dammers voor de aanwezigen piano; iets wat hij vroeger bij menige bijeenkomst placht te doen. De heer Jonges. Amsterdam - De heer Jonges nam op 20 december jl. af scheid van zijn werkkring. Hij had er toen inmiddels een dienstverband van dertig jaar opzitten. Van deze dertig jaar heeft de heer Jonges twintig jaar op de exportafdelingen van achtereenvolgens de Van Vollenhoven Bierbrouwerij en de Amstel Brouwerij gewerkt. Vanaf oktober 1973 was hij werk zaam als documentalist op de afdeling algemene zaken op onze vestiging aan het Weteringplantsoen. In de lunchkamer aan de Van der Helststraat werd hij, vergezeld van vrouw, beide zoons en schoondochters, ontvangen door de heren Banz, Siep, Bolthof en mevrouw Ketting. Vervolgens ging het gezelschap naar de Raadskelder waar een groep belangstel lenden de scheidende reeds opwachtte. De heer Siep over handigde de heer Jonges namens het personeel twee cadeaus, namelijk een Work-mate en een set tuinstoelen. Attributen die een combinatie moesten vormen van rust en werk. Zeker na een loopbaan waarbij dienstverlening altijd centraal heeft gestaan. Namens de afdeling export kreeg de heer Jonges bovendien nog een hobbydoos van meccano aangeboden door de heer Dek. Tenslotte bedankte de heer Jonges alle aanwezigen voor de bijzonder prettige ont vangst en receptie en sprak de wens uit menigeen nog eens op een later tijdstip te ontmoeten. Mevrouw Van de Kolk-Winkoop (rechts). Het echtpaar Roseboom (midden). De heer Oenema (links). Hattem - Een receptie ter gelegenheid van het afscheid van maar liefst drie medewerkers van Van Olffen vond op 21 de cember jl. op onze vestiging in Hattem plaats. Het drietal werd, vergezeld van familieleden, ontvangen door de be drijfsleider Zwaagstra. De heer Zwaagstra nam in de receptie-ruimte als eerste het woord en wendde zich eerst tot mevrouw Van de Kolk-Win- koop. Hij wist zich nog goed te herinneren dat haar kinderen het niet prettig vonden dat zij ging werken. Gelukkig hebben deze zich bij haar besluit neergelegd, waarvoor hij hen ge zien de wijze waarop zij haar werkzaamheden gedurende acht jaar, waarvan een groot gedeelte in de krimpfolieafde- ling, heeft verricht, nog steeds dankbaar is. Hij wenste haar nog vele gelukkige jaren toe en bood namens het personeel een geschenkenbon aan. Vervolgens richtte hij zich tot de heer Roseboom om hem te bedanken voor hetgeen hij in de 27 dienstjaren, waarin hij het bedrijf van A tot Z heeft leren kennen, heeft gedaan. De voorlaatste dag van zijn loopbaan in de afdeling dranken- 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22