f£ v<?eeï$%^ 1100,- MUTATIES IN DE PLAATSELIJKE IDEEËNBUS COMMISSIES 1400,- 300,. M.D. van der Aker A.J. Smits B. de Bever W. Zaunbrecher J. Sieders J. Haarmann M.A. van Rooy BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES M.D. van der Aker 's-Hertogenbosch Beide heren zijn werkzaam bij de storingsdienst. Zij hebben een nieuwe constructie bedacht voor de waskop van de Sankey fustencolonne. Hierdoor kan er bij het reinigen geen verstopping of vervuiling meer optreden. De was kop, die voorheen te hoog voor de fus ten was, is nu goed demontabel gewor den en kan op eenvoudige wijze in een andere stand worden gebracht. Zaunbrecher, werkzaam bij de storings dienst, betreft de waskop van de San key colonne. Door een wijziging aan te brengen aan de pneumatische schake ling, treden minder storingen op. Dit betekent een verbetering van het ren dement. J. Sieders 's-Hertogenbosch Het idee van de heren De Bever en Hattem De heer J. Sieders, die in de werkplaats werkt, heeft een idee ingediend waar door storingen in de colonne beperkt worden. Bij het spuiten met zeer hete lijm om dozen te dichten, raakte de spuitkop van de hotmeltinstallatie regel matig verstopt. Het met een chemisch middel reinigen van de spuitkop kostte te veel tijd. Nu wordt de verstopte spuit kop met een lasbrander verhit, waar door de lijm weer vloeibaar wordt, en doorgeblazen met hogedruklucht. J. Haarmann 's-Hertogenbosch Het idee van de inzenders, werkzaam in de legkelder (de heer Van Rooy heeft inmiddels onze dienst verlaten), betreft de temperatuur van de restbierpasteur. Doordat zij een circuit ontworpen heb ben, blijft de temperatuur van het water constant 85°C. en valt deze niet meer terug. Hierdoor wordt de kwaliteit van het gepasteuriseerde restbier gewaar borgd. Ir. A.J. Kruidenier is in Amsterdam Ir. R.W. Welmers opgevolgd als voorzitter van de Plaatselijke Ideeënbuscommis sie. Verder werden de heren A. Meyer en J. van der Pol benoemd tot lid van deze commissie als opvolgers van de heren P.J.A. van de Berg en J.J. Spoorenberg. In Leeuwarden is de heer B.W. Siemens benoemd tot voorzitter van de Plaatse lijke Ideeënbuscommissie. De heer Sie mens volgt hiermee de heer A.F. van Hulsen op. Tot lid van deze commissie is voorts de heer P. Peul benoemd. Tot lid van de Plaatselijke Ideeënbus commissie in Zoeterwoude is de heer J. de Vos benoemd. Wij danken de heren Welmers, Van de Berg, Spoorenberg en Van Hulsen voor hun inzet voor de Ideeënbus en wensen de heren Kruidenier, Meyer, Van der Pol en Siemens veel succes en goede ideeën toe. De Centrale Ideeënbuscommissie. Amsterdam M.A. Sporrel, energie- en storingsdienst f 150,- G. Hanje, energie- en storingsdienst f 50. C. Lücke, energie- en storingsdienst f 50.- M. Mühlebach, energie- en storingsdienst f 50,- R. Thonhauser, energie- en storingsdienst f 50,- W.F. Goossen, energie- en storingsdienst f 25,- G.C. van Heumen, energie- en storingsdienst f 25,- H. Ibelings, energie- en storingsdienst f 25,- J. Kolsteeg, energie- en storingsdienst f 25,- H. Onverwagt, energie- en storingsdienst f 25,- P. Tak, energie- en storingsdienst f 25,- Hattem H. Fijn, werkplaats D. de Leeuw, verpakken 25,- 25,- 's-Hertogenbosch G.A. Hulsken, bottelarij f 100,— H.A.M. de Ruyter, bottelarij f 100,— A.J.M. Mijland, bottelarij f 50,- H.N.M. Mordang/J.P. van Vugt, bottelarij f 50,- Leeuwarden J. van Asperen, bottelarij f 70,- J. van Asperen sr., bottelarij f 40,- J. Mijnheer, bottelarij f 40,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep behorende bij de beloning. Amsterdam K. van de Velde, bewaking 's-Hertogenbosch F. Eerhart en A. van Run, legkelder M.J. Weijers, bottelarij C.A. Kreté, intern transport P.J. Pagie, ziederij W.A. de Vaan, ziederij H. van 't Zand, bottelarij L.l. Schellekens, bottelarij f 15,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- W. van Gooi, legkelder f 25,- W. Ritmeyer/T. Blom, centraal magazijn f 25,- Leeuwarden B. Wijbenga, bottelarij f 25,- Y. Bosma, bottelarij f 25. B. Wijbenga, bottelarij f 25,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20