ALTERNATIEVE BIERPOMP m PERSONALIA 2L BUITENLAND Het plaatsen van de nieuwe 2.000 hl. "out door" tanks in Thessaloniki overlast voor het bedienend personeel te bestrijden. Voorts is er een nieuwe bliklijn geïnstalleerd met een capaciteit van 18.000 blikjes per uur. In de brouwerij en mouterij te Thessa loniki daarentegen wordt de capaciteit nog voortdurend uitgebreid in verband met de nog steeds stijgende vraag naar Amstel bier. In enkele jaren tijd is de mouterij in capaciteit verdubbeld. De brouwerij capaciteit is gestegen van 100.000 hl. in 1975 tot 700.000 hl. verkoopbier per jaar in 1980. Op het moment van verschijnen van dit nummer, hoopt Athenian Brewery S.A., tezamen met H.T.B., de nieuwe 5-ketel ziederij met een brouwselgrootte van 440 hl. in gebruik te nemen, alsmede de wortbehandeling, filtratie installatie en de nieuwe "outdoor" tanks en energie diensten. Een jonge Beier, Josef Leiser, was in de 6 afgelopen zomer als bouwvakker werk- 7 zaam in de Kaukasus in de Sovjet-Unie. 8 Door de geweldige zomerhitte in dit 9 steppegebied snakte hij naar een goed 10 biertje. Na een dagreis lukte het hem 11 tenslotte met veel moeite tegen dollar- 12 betaling 48 Heineken blikjes te kopen. Om nu een herhaling van zijn bierdorst 13 te voorkomen, heeft hij een wandel- 14 bierpomp ontworpen. Hieronder geven 15 wij de uitleg bij de in de tekening aan- 16 gegeven cijfers. 17 18 1) biervat met ingebouwde koeling 19 2) aansluiting voor de brouwerij 3) inhoudsmeter 4) afsluiter 5) bel met batterij schuifregelaar ontluchter drukleiding afzuiger doorstroomregeling een met de hand te regelen ventiel ontluchter, slechts om de druk te testen drukmeter terugslagventiel blaasbalg afvoerkraan promillemeter voorraadgordel voor borreltjes de consument Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer F. van der Knaap is op 21 januari naar Lagos vertrokken, waar hij werkzaam is als Instrumentation Instructor. Op 20 december is de heer W. Kool voor verlof uit Lagos vertrokken. Na het in Nederland doorgebrachte verlof is de heer A. Kruyer op 25 januari met zijn gezin teruggereisd naar Lagos. De heer R. Uylenhoet, die op 22 december in Nederland is aange komen, is na genoten verlof op 13 januari teruggekeerd naar Lagos. Op 11 januari is de heer R. Koppenol met zijn echtgenote vertrokken naar Kaduna, waar hij is aangesteld als Utilities Instructor. Na het in Nederland doorgebrachte verlof is de heer Th.A. de Man teruggekeerd naar Aba. Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad De heer B.A.A. Brandt is op 22 december teruggekeerd uit'Moundou. De heer J.H. van Mameren is op 15 januari met verlof in Nederland gearriveerd. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer H.G. Liebetrau, die op 21 december met verlof is gegaan, is op 21 januari teruggekeerd naar Kinshasa. Op 13 januari is de heer E.A. Olde Monnikhof teruggereisd naar Kinshasa. De heer J.A.M. van Knippenberg is op 18 januari met verlof uit Boma vertrokken. Na het in Nederland doorgebrachte verlof is deheerW.I.C.A. van Sta veren teruggegaan naar Mbandaka. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda Op21 januari isdefamilieA.A. Droop vertrokken naarGisenyi. De heer Droop is daar werkzaam als Chef Entretien. Nocal S.A.R.L. - Angola De heer L. van der Male is op 9 januari teruggekeerd naar Luanda. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore De in Vers van't Vat 10/1979 vermelde functie van de heer R.A. van Dortmond is niet Brewery Manager maar Planning Manager. P.T. Brasseries de I'lndonesie Op 19 januari is de heer A.M. Vrieling naar Medan vertrokken, waar hij is aangesteld als Production Manager. Cerveceria Vegana - Sto Domingo Op 22 december is de heer D. Kornaat teruggekeerd uit La Vega. De heer C.L.A. Peters is op 18 december teruggekomen uit La Vega en brengt hier het verlof door. Windward Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands De heer Th.J.M. Krebbeks is op 19 december definitief uit St. Lucia teruggekeerd, evenals de familie B. Swalue die op 8 januari in Neder land is aangekomen. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 19