KANTINE WETERING PLANTSOEN GEREED NA VERBOUWING BANENMARKT IN DEN BOSCH NIEUWJAARS BIJEENKOMST GEPENSIONEERDEN DEN BOSCH De gepensioneerden van de Bossche vestiging waren op woensdag 16 januari jl. in het ontvangstgebouw bij een gekomen om de traditionele nieuw jaarsbijeenkomst te vieren. De heer J. Keiler van het pensioenfonds verving op deze gezellige middag de directeur van het pensioenfonds, de heer C.J. Melcherts, die wegens ziekte verhin derd was. Voorts waren diverse kader leden aanwezig. Vele goede wensen werden uitgewisseld. Natuurlijk was men zeer benieuwd naar de datum van de jaarlijkse trip. Zodra bekend was ge maakt dat het uitstapje op woensdag 28 mei a.s. zal plaatsvinden, werd dit dan ook in alle agenda's genoteerd. Al met al was het een bijzonder prettige bijeenkomst. Op de foto's ziet u hoe de oud-medewerkers geanimeerd bezig zijn hun laatste nieuwtjes en ervaringen uit te wisselen. heeft zich voor deze functies inge schreven en geheel volgens de ver wachting van de personeeldienst ble ken hier tal van serieuze kandidaten bij te zijn. De kantine in onze vestiging aan het 2e Weteringplantsoen in Amsterdam heeft een opmerkelijke verandering onder gaan. Zowel de keuken- als de restau rantfaciliteiten zijn aanzienlijk uitge breid en de hongerige lunchgangers kunnen via een zelfbedieningsbuffet zelf hun maaltijden samenstellen. De reden van deze verbouwing was dat de bestaande kantine niet meer aan be paalde eisen voldeed. In de ondernemingsraad werden de laatste tijd meermalen vragen over de situatie van de kantine gesteld. Met de verbouwing is deze er dan ook zeer op vooruit gegaan. Het assortiment is flink uitgebreid. Ook op het Weteringplant soen kan men nu slaatjes, fruit en andere lekkere hapjes aan zijn lunch pakket toevoegen. Tevens is de koeling van deze etenswaren verbeterd en een nieuw afzuigsysteem houdt de aan grenzende gangen vrij van luchtjes. Het restaurantgedeelte is verder belangrijk uitgebreid. Deze verbouwing heeft alles bijelkaar zo'n vier maanden in beslag genomen. Half februari werd de kantine in zijn huidige vorm opgeleverd en offi cieel in gebruik genomen. Op de foto ziet u hoe vele belangstel lenden zich op 17 januari verdrongen hebben voor de Heineken stand. Heineken was op deze dag namelijk vertegenwoordigd op de banenmarkt die in de Brabanthallen georganiseerd werd voor Den Bosch en omstreken. Heineken had verschillende vacatures, zoals voor keldermedewerkers, sto ringsmonteurs, vorkheftrukchauffeurs en bedieningsmannen op de afdeling verpakken. Een groot aantal geïnteresseerden 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 13