NIEUWBOUW ZOETERMEER DE VI.AG IN DETOP Op 7 juli jl. is het hoogste punt van onze nieuwe vestiging in Zoetermeer bereikt: 23,33 meter. Ruud van de Berg, de jongste leerling-timmerman van de N.V. Aannemingsmaatschappij J. P. van Eesteren hees op deze feestelijke dag 's middags om drie uur de vlag naar de staalconstructie van wat straks de alco- holfabriek zal zijn. Traditiegetrouw werd het bereiken van het hoogste punt ge vierd met „pannebier". Dit werd ge dronken in de voor deze gelegenheid speciaal ingerichte wijnopslaghal, waar een bar en enkele barbecues stonden opgesteld. De heer H. B. Sanderink, toekomstig afdelingschef interne dienst Zoetermeer, heette hier zijn gasten offi cieel welkom. „In ruim vijf maanden (de eerste paal werd op 27 januari jl. geslagen - red.) werd niet minder dan 6.500 m3 beton verwerkt, alsmede 700.000 kg staal," aldus de heer Dekker, directeur van Van Eesteren, die de 230 medewerkers, die bij de realisering van het project be trokken zijn, toesprak. Er was vreugde bij een ieder over het bereiken van deze fase van de bouw, temeer omdat men nauwelijks op het schema achter is. De heer J. van der Zee, groeps-directeur Gedistilleerd en Wijn Nederland, sprak eveneens zijn waardering uit voor het geen reeds tot stand is gebracht dank zij de voortreffelijke samenwerking tussen projectgroep, aannemer en on deraannemer. Na de toespraken lieten de aanwezigen zich het pannebier goed smaken. Alle werknemers van de bij de bouw betrok ken bedrijven ontvingen een envelop met inhoud en een bos bloemen. Luid gejuich na het hijsen van de vlag. V.l.n.r.: de heren H. J. Hillenaar, inspecteur van de bouwpolitie Zoetermeer, E. Hiemstra, hoofd opzichter Groosman Partners, E. F. Groos- man van Groosman Partners, D. Dekker, technisch directeur Aannemningsmaat- schappij J. P. van Eesteren, J. van der Zee, groepsdirecteur Gedistilleerd en Wijn, J. J. C. Goos, produktie-manager Gedistilleerd en Wijn, C. de Krijger, algemeen directeur Aan nemingsmaatschappij J. P. van Eesteren, A. C. Kilian, projectleider Raadgevend bureau Twijnstra en Gudde, E. van Hunnik, bedrijfs leider Aannemingsmaatschappij J. P. van Eesteren. De vlag wordt naar de top van de toekomstige alcoholfabriek gehesen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 3