9U Goud op wielen Superstar JorcJaan'78 Wonder 78 Het jaarlijks terugkerende evenement Vlieg er eens uit is nog altijd een gewel dig spektakel. Niet te verwonderen, het is natuurlijk nogal ludiek als mensen met de meest wonderlijke, vaak zelfge maakte hulpmiddelen na een sprong van een schans proberen zo lang mo gelijk in de lucht te blijven. Het haventje van Enkhuizen stond dan ook op 28 juni jl. in het middelpunt van de belangstel ling. Ook Ton Pleiter van het Pepsi Pa rateam wilde zijn vleugels wel 'ns op deze manier uitslaan. Op de foto ziet u hem na zijn sprong, toen het ook hem niet gelukt was langer dan luttele se conden in de lucht te blijven! In de Gijsbreghtkelder aan de Maurits- kade kwamen op donderdagmiddag 27 juli jl. vele oud-wielrenkampioenen, sportjournalisten en andere sportlief hebbers bijeen ter gelegenheid van de verschijning van het boekje: Goud op Wielen. De auteur van dit boek, de sportjournalist Charles Ruys overhan digde een van de eerste exemplaren aan de oud-olympisch kampioen (1928!) de heer Daan van Dijk. ,,lk wilde altijd al graag een boek schrijven dat ging over hoe Nederland aan zijn 65 wereldtitels in de wielrensport komt," aldus de heer Ruys. Op de foto ziet u de overhandiging van Goud op Wielen door de heer Ruys aan de heer Van Dijk. Oud-wielrenners (v.l.n.r.) A. van Houwelingen, C. Stam, G. Schulte, L. Loevestijn en J. Oudkerk kijken op de achtergrond toe. Op 31 mei, 1 en 2 juni jl. werd in de Sporthal Rozengracht in Amsterdam een sportevenement voor de jeugd georganiseerd onder de naam Super star Jordaan '78. De 200 deelnemende kinderen kregen voor deze gelegenheid een Pepsi T- shirt, met op de rug de naam van het evenement. Tevens zorgde ons concern voor start- en finishdoeken bij het on derdeel wielrennen. Het evenement was georganiseerd voor kinderen, die zich in diverse takken van sport met elkaar moesten meten, om uit te maken wie zich Superstar Jordaan '78 mocht noemen. Dinsdag 25 juli jl. startte in Obbicht (Z. Limburg) de wielerronde Wonder '78. Dit evenement trok enorm veel bezoe kers (ruim 20.000), wat natuurlijk ook kwam doordat het de eerste koers was na de Tour de France. De toeschouwers wilden hun Tourfavorieten nog wel 'ns een keer aanmoedigen. Behalve dat start- en finishentourage vrijwel geheel in het teken van Amstel stonden, was er dit keer ook een speciale feesttent in- 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 31