GESLAAGD AMSTERDAM I Geboren Michel, z.v. J. J. de Smit (kelders) AMSTERDAM II Gehuwd J. J. Campion (bott.) met mej. M. Braithwaite, H. S. Brusik (mouterij) met mej. A. P. Moorman, W. J. van Duivenvoorden (brouwen) met mej. H. J. van Rooy, S. Chab (bott.) met mej. F. Ourraoui, R. M. Mieremet (CD.TV.) met mej. P. J. M. Witteman. Geboren Bertus, z.v. J. W. van Egmond (int. transport), Miriam, d.v. R. Laarman (vrachtwagens), Ahmed, z.v. M. D. A. Laksir (bott Stefan, z.v. O. Bollman (belading), Sergio, z.v. V. Gonzalez Garcia (lagerkelder). BUNNIK Gehuwd H. Kemp (bott.) met mej. E. van Eyk, H. v. d. Pol (bott.) met mej. D. Roodmeyer, J. Moesbergen (bott.) met mej. R. de Boer. Geboren Suzanne, d.v. J. Buchan (bott.), Johan, z.v. J. Oden (storingsdienst), Benjamin, z.v. P Spuy (int. transp.), Pascal, z.v. A. Meerwijk (int. transp Fatima, d.v. El Hannouch (bott.). VHERTOGENBOSCH Gehuwd J. A. van Weerdenburg (bott.) met mej. H. Marechal, C. A. J. de Graaf (bott.) met mej. J A M. Faassen. Geboren Mirella, d.v. L. H. Boer (bott Patricia, d.v. J. W. A. de Werdt (gistkelder), Marco, z.v. W. A. M. Bekkers (bott.). ZOETERWOUDE Gehuwd Mej. E. C. J. van Haasteren (bedrijfsbureau) met R. P. van Wageningen, H. Weeda (arbeidszaken) met mej. I. M Stapelkamp, J. J. ten Hoor (techn. opleid.) met mej. N. M. Alkema, W. P. Vergunst (centr. tek. archief) met mej. A. C. Ketel, R. H. Siwalette (techn. opleid.) met mej. Y. A. L. Peters. Geboren Frangoise, d.v. mevr. S. M. Spijker-Brouwer (med. dienst), Eveline, d.v. F. P. Slotema (centr. lab Marcel, z.v. H. A. van Schaik (bott.), Isabelle, d.v. A. H. M. de Kort (C.K.D. binnenland), Morad, z.v. B. Sabeg (bott.), Ayhan, z.v. M. Akgul (bott.), Nenad, z.v. C. Sidoroski (bott.). Amsterdam OVERLEDEN Mej. K. Brouwer (plann. control Div. Internationaal) Ned. bedrijfscorrespondentie; A. M. Geelhoed (adm. organ.) S.l. organisatie en informatica; R. G. A. Noorbergen (adm. organ.) basiskennis bestandsorgan. B.I H. J. C. Philippa (fysieke distr.) manager integrale goederen-stroombeheersing (Nevem); D. Roks (fiscale zaken) Ned. Federatie van Belastingconsulenten (4e jaar); H. J. H. Valk (fiscale zaken) Ned. Federatie van Belastingconsulenten (3e jaar). Voor het tentamen elektronische informatieverwerking PBNA zijn geslaagd: D. Rienstra (bedrijfsbureau) en R E. Righolt (statistiek en deskresearch). Bullewijk Voor het diploma herftruckrijder zijn geslaagd: J. M Frenken, A A. Geldhof, E. Hansen (fys. distr.). Bunnik W. G. Wiegerink (bewakingsdienst) voor L.O.I.-B, beveiligingsbeambte Hattem Tj. de Jong (bedrijfsbureau) praktijkdiploma boekhouden. 's-Hertogenbosch G. E. van Mil (inkoop) Nevie examen inkoop I en grondslagen. Voor het tentamen elektronische informatieverwerking PBNA zijn geslaagd: P. Hendriks en A. W. R. de Jong (expeditie). Brandwacht 2e klasse (vrijw. brandweer): J. H. van Diepen, A. C. J. Diks, C Duif, M. J. A. Janissen, M. W. Kremers, C. M. H. J. Maas, J. M. B. P. Roskam, M. J. Stuurman, C. van Zijl. Rotterdam A. H. Angenent (int. acc. dienst) cursus Frans 1e fase; L. H. Kregel (C.A.D.) noteren en rapporteren; P. H. M. Kluck (H.R.C.) Engels elementair II; J. C. v. d. Merbel (int. acc. dienst) Nivra tentamen adm. org. incl. bedrijfsinformatica; P. J. J. de Valk (C.S.L.A.) middelbare beroepsopleiding arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid. Zoeterwoude Voor het tentamen elektronische informatieverwerking PBNA zijn geslaagd: J. G. M. Ammerlaan (bedrijfstechn. dienst) J. A. van Rooyen (expeditie), E. F. van Zanten Jut (C.T.A.) H. W. Rebel (spec, energie) diploma corrosievast staal; mej. A. C. Dreef (secretariaat) diploma steno Ned.; G. C. Bolink (procestechniek) diploma milieukunde; Th. M. van Strien (techn. buitenland) voor H.T.S.; A. G. Dorrepaal (procestechn.) voor H.T.S.; J. P. Kruit Op 27 juni jl. overleed, op 77-jarige leeftijd, onze oud-directeur R. M. E. Vestergaard. Zijn verscheiden werd bekendgemaakt nadat de crematie had plaatsgehad. De heer Vestergaard trad op 1 maart 1921 als 20-jarige jongeman in dienst van de toenmalige H. B. M. als „cor respondent", een functie die we nu niet meer kennen. Toen de zaken zich uitbreidden werd hij chef van de cor respondentie-afdeling. Dit was om streeks 1930 bij de ingebruikneming van het „nieuwe kantoor". Twaalf jaar later werd hij verkoop leider in Rotterdam. Toen de brouwerij in Den Bosch in bedrijf kwam zag hij zich belast met de taak het nieuwe rayon Den Bosch te organiseren. Hij verhuisde naar Vught, maar keerde in 1961 terug naar Rotterdam als coördi nator van de binnenlandse activiteiten op het terrein van horeca en thuisver- bruik. Op 1 oktober van dat jaar volgde zijn benoeming tot directeur van Hei- neken's Brouwerijen Nederland N.V., in welke functie hij de maatschappij nog ruim vijf jaar diende. Aan zijn 40-jarig jubileum wijdde Vers van 't Vat veel aandacht, onder meer door een artikel van de heer Feith. Bij zijn afscheid, bijna zes jaar later, schilderde de heer Wittert zijn carrière en dankte hem namens de raad van bestuur voor zijn belangrijke werk voor concern en medewerkers. Met name de oudere medewerkers in Rotterdam en Den Bosch, van wie hij velen met raad en daad ter zijde stond, zullen deze dank bij zijn overlijden willen onderstrepen. Hij heeft in de oorlogsjaren en de moeilijke jaren daarna in Rotterdam en later in Den Bosch het sociale en gezelligheids leven gedragen en was organisator van vele Heineken evenementen. Hij kon erg goed met mensen omgaan, iets wat hem zowel bij Heineken als in zijn diverse maatschappelijke contac ten te stade is gekomen. Een leven lang in dienst van Heineken, schreef Vers van 't Vat bij zijn afscheid in 1966. De heer Vestergaard was toen al een jaar boven de pensioengerech tigde leeftijd. Wij kunnen niet anders doen dan deze woorden twaalf jaar la ter herhalen ter gedachtenis van een man, die verknocht was aan Heineken. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 30