Open de sluiter ROTTERDAM WINNAAR SPORTDAG Laatste oproep aan alle lieineken amatciirfotografcn Voor de laatste maal brengen wij u via dit blad de foto- en diawedstrijd ,,Open de sluiter" in herinnering. Deze wedstrijd, die ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de fo toclub Heineken Rotterdam is geor ganiseerd, wordt per 30 september a.s. afgesloten. De voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd staan vermeld in het januari-nummer 1978 van Vers van 't Vat. Degenen, die niet meer in het bezit zijn van dit nummer, kunnen de wed- strijdvoorwaarden opvragen bij de secretaris, de heer B. de Wit te Zoe- terwoude, kamer 1.2.17, tel. 071-814041. Behalve op een van de fraaie prijzen (hoofdprijs ƒ200,-, tweemaal) maakt u ook kans op plaatsing van uw foto of dia in de rondreiscollectie. Pak uw camera en open de sluiter! Spelmoment uit de wedstrijd Oostenrijk—Zweden. Derde van links de ook in Nederland beken de Zweedse speler Ralf Edström. Rotterdam winnaar van de Heineken concernsportdag 1978! Stralend neemt de heer H. Norp namens de Rotter damse deelnemers het bronzen brou- werspaard uit handen van mr. J. Siert- sema (rechts), groepsdirecteur fris dranken, in ontvangst. Links op de foto ziet u de bedrijfsleider van Vrumona, ir. L. A. Ch. Rottier, ledereen die bij dit sportieve Heineken hoogtepunt betrok ken is geweest, kan op een stralende en in alle opzichten geslaagde dag terug kijken. Hoewel dezomerditjaarnog niet bepaald gul met haar zonnige dagen is geweest, hebben de deelnemers aan de sportdag hierover niet te klagen gehad. Letterlijk en figuurlijk was er geen wolkje aan de hemel. De organisatie verliep perfect en het was aan een ieders gezicht te zien, dat men zich ver maakte. Tot op het laatst verkeerde men in spanning wie ten slotte met de eerste prijs zou gaan strijken. Kort voor de uit slag ging het gerucht rond dat het om Amsterdam en 's Hertogenbosch zou gaan. Dat Rotterdam als eerste uit de bus kwam, was dan ook een complete verrassing. Op de tweede plaats eindig de Amsterdam, terwijl 's-Hertogen- bosch deze keer de derde plaats ver overde. Bunnik werd vierde, Zoeter- woude vijfde en ten slotte de Gedistil leerd Groep Nederland zesde. Teleurstelling en voldoening Eén teleurstelling heb ik te melden. Aan de uitnodiging om de huldiging van het Nederlands elftal op Soestdijk bij te wonen kon ik geen gevolg geven. Op de dag van het vertrek uit Argentinië miste ik namelijk het vliegtuig, omdat vanwe ge de honderdduizenden, nog 's mor gens vroeg feestvierende Argentijnen, geen taxi mij naar het vliegveld kon brengen. Tot slot kan ik nog laten weten dat ik ook nog gevoetbald heb en wel in het Euro pese team scheidsrechters tegen de rest van de wereld. Mijn bijdrage in de wedstrijd werd mij vooral door de Zuid amerikanen niet in dank afgenomen. Ik ben nogal stevig gebouwd en wanneer men tegen mij aanloopt, maakt men een korte maar hevige luchtreis, hetgeen toen ook enkele malen gebeurde. Mede dank zij het goede spel van de Hongaar Palotai wonnen wij de wedstrijd met 3-1." Even pauzeren tijdens de praktische instruc tie voor de scheidsrechter in het River Plate stadion. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 29