korte terugblik op Argentinië Het wereldkampioenschap voetbal 1978 ligt alweer enige tijd achter ons. Bij de meesten van ons beginnen de beelden reeds te vervagen. Niet echter bij Charles Corver, een van de Neder landse topscheidsrechters die uitverkoren werd voor dit toer nooi. Reeds eerder (editie 1 78) verscheen deze sportman, die in het dagelijks leven als landelijk verkoopleider detailhandel frisdranken werkzaam is, in Vers van 't Vat. Aan ons verzoek iets over zijn ervaringen tijdens het toernooi te vertellen voldeed hij volgaarne. Dit uitgebreide relaas is voor de voetballiefhebbers op aanvraag (bij de redactie) verkrijgbaar. Speciaal voor de lezers van Vers van 't Vat maakte Corver daaruit een samen vatting en wierp hij een „Voor mij was het voorspel, de selectie voor het wereldkampioenschap, eigen lijk belangrijker dan het toernooi, omdat ik in dat voorspel een groot aantal in terlands heb geleid. Bovendien werd mij de arbitrage toevertrouwd van diverse Europa Cupwedstrijden met als grote klapper de finale op Wembley. Mijn ervaringen in Argentinië zijn drieërlei geweest: als scheidsrechter, als voetballiefhebber dan wel Oranje supporter en als toerist. Arbiter Wat het eerste betreft, mijn verwachtin gen ten aanzien van het aantal malen, dat ik als scheidsrechter zou kunnen optreden, waren niet hoog gespannen. Ik wist namelijk van tevoren dat de FIFA 35 arbiters had uitgenodigd om 38 wed strijden te leiden. Conclusie: de spoe ling was dun. Bovendien, zo had men besloten, was een scheidsrechter, wiens land in de tweede ronde kwam, van verdere „deelname" uitgesloten. Tenslotte ging de enige kans die ik daarna nog had, het leiden van de wed strijd en de „kleine finale", om de 3e en 4e plaats, teloor omdat men daarvoor niet een tweede Europeaan, noch een Zuidamerikaan wilde aanwijzen, maar een „buitenstaander", in dit geval de Israëliër Klein, koos. Terwijl deze colle ga en ik bij de stemming een gelijk aan tal punten hadden gekregen!.. De wedstrijd die ik heb geleid, is de topper Oostenrijk-Zweden geweest. In sommige perscommentaren werd ge zegd dat deze wedstrijd eigenlijk de schoonheidsprijs had moeten verdie Charles Corver: ...voorspel eigenlijk belang rijker, naspel, dat wil zeggen nieuwe, boeien de interlands, is reeds begonnen... nen. In het prachtige, door Herman Kuiphof en Hans Molenaar geschreven boek Wereldkampioenschap '78 is deze wedstrijd ook weergegeven. Aan mijn optreden is een heel hoofdstuk gewijd, en daarin werd mijn prestatie positief beoordeeld. Door stomweg geen geluk te hebben kon ik verder geen wedstrijden leiden (omdat het Nederlands elftal het zo goed deed). Verder ben ik nog grensrechter geweest bij de wedstrijden Mexico-Polen en Po- len-Peru, en waarnemer bij de ontmoe ting Tunesië-Mexico. Ter voorbereiding op het toernooi heb ben wij (alle scheidsrechters) acht da gen lang in feite een herscholing gehad. Men wenste de puntjes op de i te zetten en bovendien werden enkele regels „aangepast". Zo moest tijdens het toer nooi obstructie, die gepaard ging met opzettelijk lichamelijk contact, bestraft worden met strafschoppen en directe (in plaats van indirecte) vrije trappen. Op het gedrag van de supporters heb ik eigenlijk nauwelijks kritiek. Tijdens de wedstrijd zijn ze zeer fanatiek, ze maken enorm veel herrie, maar hun gedrag is toch wel correct te noemen. Ook heb ik een goede indruk gekregen van de wijze waarop zij zich na afloop van de wed strijd gedragen en van het geweldige enthousiasme waarmee zij feestvieren. Toeschouwer Als voetballiefhebber en Oranjesuppor ter ben ik dik aan mijn trekken geko men. Ik zag twaalf wedstrijden en was getuige van het bereiken van de finale door het Nederlands elftal. Uiteraard heb ik ook de finale gezien, een boeiende en spannende bij vlagen goede wedstrijd, maar toch een meestal veel te hard en soms gemeen duel. Ik heb de wedstrijd later ook op de televi sie bekeken. Ik moet zeggen dat ik ei genlijk twee verschillende wedstrijden heb gezien. Toen ik hem „live" zag kwam de wedstrijd op een heel andere manier op mij over dan op de tv. Toerist Ook als toerist ben ik goed aan mijn trekken gekomen. Niet alleen heb ik een schat aan impressies opgedaan over het land Argentinië, maar ook over de grote verschillen in mentaliteit tussen de deelnemende landen. Wel heb ik op een gegeven ogenblik op het punt gestaan voortijdig naar huis terug te keren. Dat was toen Nederland de tweede ronde bereikte en ik als scheidsrechter verder was „uitgescha keld". Toen ik aan de FIFA vroeg of ik terug mocht naar Nederland was het antwoord: „Meneer Corver, u bent een van de belangrijkste gegadigden voor de finale, wanneer deze tussen Italië en Argentinië zou zijn." De teams van Zweden (links) en Oostenrijk tijdens het spelen van de volksliederen. In het midden het arbitrale trio. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 28