Succewolle deelname van HEINEKEN GROEP Nijmeegse Vierdaagse 1978 De vier dagen Intocht Uitmonstering Belevenissen Ruim 16.000 wandelaars trokken, de één heel vroeg, de ander wat later al naar gelang de af te leggen afstand op dinsdagmorgen 18 juli jl. de stevige schoenen aan om onder ideale weers omstandigheden en welgemoed aan de eerste dag van de 62ste Vierdaagse te beginnen. Onder hen bevonden zich ook in totaal 28 enthousiaste Heineken deel nemers. Vijf hunner waagden zich op het langste parcours (50 km), zeven etaleer den hun kunnen op de 40 km afstand en zestien, onder wie de oudste Vierdaagse loper, ,,Opa" Harmse (89 jaar, oud-me dewerker Amstel en bezig aan zijn 25ste „marathon") uit Amsterdam, startten op de 30 km. Tot deze laatstgenoemde groep behoorde ook de jongste Heine ken loopster, Sylvia van Vugt (12 jaar) uit Vlijmen, dochter van een onzer Bossche werknemers, J. W. J. van Vugt, een van de moedigen op de grootste afstand. Gelukkig deden zich tijdens deze Betu- wedag geen opmerkelijke problemen onder onze Heineken wandelaars voor. Allen kwamen, zij het vermoeid, in rede lijke conditie terug in De Refter te Ub- bergen, alwaar zij ook nu weer hun „bi vak" hadden opgeslagen. In tegenstel ling tot vorig jaar was het nü tijdens de tweede wandeldag de dag van Wij- chen plezierig wandelweer en verliep deze dag over 't algemeen voorspoedig. Daarmee zat de helft van de Vierdaagse er op en bereidde men zich zo goed mogelijk voor op de dag van de waar heid, de min of meer beruchte derde dag van de Zevenheuvelen rond Groesbeek. Bezorgd vroeg men zich af of het fijne wandelweer zou voortduren, want de vooruitzichten waren niet bepaald roos kleurig. De realiteit op donderdag 20 juli was bar en boos: regen, wolkbreuken en knap veel wind! Voor Opa Harmse begon die dag al he lemaal beroerd: vóór de start moest hij zijn voeten namelijk bij de Rode Kruis post op de Wedren in Nijmegen terdege laten verzorgen en „inpakken", daar hij die bij een ongelukje in De Refter nogal pijnlijk bezeerd had. Maar deze dappere, „still going strong"-wandelaar zette mooi door en begon aldus aan de zwaarste Vierdaagse etappe in het hem eigen, rustige wandeltempo. Bui na bui kletterde onbarmhartig op het wandel legioen neer, maar men bleef gaan, kilo meter na kilometer. De ware wandel stemming was eenvoudig niet stuk te krijgen! En zo meldden zich in de loop van deze barre dag alle Heineken deel nemers óók Opa Harmse af. De vermoeidheid en de doorstane ellende was velen wél aan te zien, maar na de (koude?) douche, een smakelijke hap en een gezonde nachtrust in De Refter was de „accu" weer voldoende opgeladen om op de vierde en laatste wandeldag redelijk fit aan de start te verschijnen. En ziet, tegen zóveel doorzetting en enthousiasme bleken de weergoden niet opgewassen! Beschenen door een wel willend zonnetje, dat naarmate de tijd verstreek steeds beter voor de dag kwam, waardoor de temperatuur lekker steeg, zouden ten slotte bijna 15.000 wandelaars, onder wie alle inmiddels met bloemen beladen Heineken deelne mers al dan niet met blaren of pijnlijke voeten en spieren, maar wél in goede sfeer hun glorieuze intocht maken over de Nijmeegse St. Annastraat, met zoals ieder jaar de tienduizenden be langstellenden. Bij het passeren van on ze groep werd vaak luid geklapt, zodra men het nieuwe, magnifieke Heineken vaantje ontdekte. Vanaf de eretribune bij de finish aan het Keizer Karelplein sloeg onder andere mr. J. Th. Kappelle uit Amsterdam namens Heineken de intocht van onze wandelgroep gade. „Langs de lijn" hadden enige trouwe Heineken Vierdaagse toeschouwers uit Rotterdam en Den Bosch zulks ook al gedaan. Het waren respectievelijk de heer en me vrouw Oosterbroek en de heer Hoog vliet, alsmede de heer en mevrouw Leyerweert. Uit Zwolle gaf de heer Van Brink van zijn belangstelling blijk. Van deze plaats af nogmaals een welge meend proficiat met het uitstekende re sultaat! Chef d'équipe, C. Timmers uit Den Bosch, zei na afloop te hopen het volgend jaar een nog grotere groep in een fraaiere uitmonstering dan tot nu toe, over de finish te mogen leiden. Wij zijn benieuwd! Overigens, 't is maar dat er reeds nü rekening mee gehouden kan worden: de 63ste Vierdaagse wordt ge houden van 17 t/m 20 juli 1979. Na dit ooggetuigeverslag past hier ze ker ook een woord van dank aan het adres van de verzorgingsdienst van „De Op weg naar de finish. Bossche Vierdaagse". Onze Heineken deelnemers hadden zich, evenals in voorgaande jaren, bij deze dienst aan gemeld. Gesteld mag worden dat een betere verzorging ondenkbaar is. Onvermoeid waren deze sympathieke en deskundige vrienden zo mogen wij hen toch wel beschouwen steeds weer op de gebruikelijke rustplaatsen present om ook onze groep optimaal te verzorgen. Onder hen was ook het lid van onze Bossche Heineken wandel club, J. A. van Weerdenburg. Vorig jaar nog had hij de Vierdaagse succesvol uitgelopen, maar voor deelname dit jaar was hij helaas afgekeurd. Tóch wilde hij er nauw bij betrokken blijven en dat is goed gelukt. Want als min of meer spe cifieke Heineken verzorger werd hij door de voornoemde verzorgingsdienst maar wat graag daarin opgenomen. Bij toe komstige Vierdaagsen hoopt de Bos sche verzorgingsdienst opnieuw van zijn gewaardeerde diensten gebruik te mo gen maken! Lange-afstandlopers Suiker (I.) en Van Vugt in een van de verzorgingsposten. Op de laatste dag moesten onze 30 km lopers op de enige rustplaats van dit parcours (in Overasselt) het helaas zon der de steeds zo smakelijke kop soep stellen: door 'n ongelukje maakte name lijk de pan soep een salto mortale en kwam met inhoud-en-al op een dikke deken terecht. Hoewel je daarvan letter lijk en figuurlijk soep kon koken, is dat bij nader inzien toch maar niet gedaan... Evenals vorig jaar verzamelden alle Hei neken deelnemers zich in café Ramona, teneinde als één groep de laatste kilo meters af te leggen. Toen de groep rond 15.00 uur zover was, bleek dat Opa Harmse regelrecht op de finish was af gestevend... Het is namelijk zo, dat dit verzamelpunt nu niet zo gunstig is gesi tueerd ten opzichte van de intochtroute, zodat de krasse oude heer dit niet-ver- plichte nummer maar had overgeslagen. Opa had het wel mooi bekeken! Nog snel enkele aanwijzingen voordat de laatste metersingaan". De Heineken groep gaat over de eindstreep.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 26