Uitbreiding kantoor Bunnik BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES Evenementen in september/oktober: Amsterdam D. Garcia Garcia, fustenafdeling H. Ibelings, energie en stor. dienst L. C. v.d. Bergh, energie en stor. dienst. G. Knobbe, energie en stor. dienst P. Mulder, energie en stor. dienst M. A. Sporrel, energie en stor. dienst L. M. Spijker, fustenafdeling J. van Akkeren, mech. werkplaats J. v.d. Meulen, belading P. Tak, energie en stor. dienst H. Onverwagt, energie en stor. dienst.... H. Schreuder, belading L. M. M. Kragtwijk, fys. distr J. Hylkema, energie en stor. dienst G. Langerak, energie en stor. dienst J. Hylkema, energie en stor. dienst A. J. de Jong, belading M. Walter, belading G. Langerak, energie en stor. dienst L. C. v.d. Bergh, energie en stor. dienst G. Knobbe, energie en stor. dienst P. Mulder, energie en stor. dienst M. A. Sporrel, energie en stor. dienst Hattem K. van Eikenhorst, drankenbereiding H. Fijn, werkplaats J. Biesterbos, verpakken Leeuwarden F. Kwast, bottelarij F. Kwast, bottelarij R. Engwerda, bottelarij J. ter Horst, emballage J. Mijnheer, bottelarij Zoeterwoude A. Kruyer, stor. dienst C. Boeren/L. Szabo, stor. dienst H. Weeda/M. G. Streng, energiedienst. A. v.d. Voet, stor. dienst A. J. B. Smeets, stor. dienst A. Gerhards, bottelarij F. J. M. Masurel, bottelarij J. A. H. Visser, bottelarij J. Kuyt/R. Hazebroek, H.R.C J. Harteveld, bottelarij F. J. M. Masurel, bottelarij D. Onderstal, bottelarij R. van Rooyen, emballage J. W. Wigmore, energiedienst W. Koeman, stor. dienst M. J. A. Fatehmahomed, bottelarij J. Karstens, bottelarij C. E. de Heer, centr. eng J. J. van Dijk, bedrijfskantine J. J. van Dijk, bedrijfskantine 100, 75, 75, 75, 75, 75, 60, 50, 50, 50, 50, 50, 40, 32, 32, 12, 12, 12 12, 10, 10, 10, 10, 25, 12 12 75,- 50,- 50,- 40,- 30,- 200,- 190, 150,- 130,- 120,- 80,- 70, 70,- 50, 50,- 50,- 50,- 45,- 40, 35, 35, 35,- 30, 30, 30, 50 50 50 50 50 50 50 50 Amsterdam H. K. M. Arens, verpakken25,— J. M. H. Boskma, kelders25,— G. van Hanja, energie en stor. dienst25,— J. N. Nijenhuis, thuisverbruik25,— W. W. A. Klein, int. dienst10,— L. M. M. Kragtwijk, fys. distr10, Bunnik G. v.d. Bunt, meet- en regeltechn25,— Leeuwarden J. ter Horst, emballage15,— A. Pijler, emballage15,— Rotterdam A. N. Raadsen, int. dienst25,— Zoeterwoude M. G. Streng, energiedienst25,— B. Verwey, stor. dienst25,— L. S. Koekkoek, cent. archief dienst25,— E. Hoekstra, cent. inkoop25,— A. Bervoets, sfor. dienst25,— A. v.d. Draay/A. J. A. Bosch, energiedienst25,— W. G. v.d. Berg, bottelarij25,— D. C. v.d. Plas, bottelarij25,— M. Haak, mech. werkpl25,— J. M. H. Mulder, bottelarij25,— A. Bohnen, bottelarij25,— A. E. Fortes, bottelarij25,— J. F. J. Laue, ontvangstgebouw25,— Iedereen kreeg een geschenk uit de groep behorende bij de beloning. Om de medewerkers van ons concern te informeren over de komende evene menten in ons land, die met medewer king van Heineken worden gehouden, zullen deze voortaan in Vers van 't Vat bekendgemaakt worden. 24 september 24 september 30 september 1 oktober 7 oktober 8 oktober 12 t/m 14 oktober Motorcross Autocross Concours Hippique (Complet) Nationale Heineken Hengelwedstrijd Autocross Indoor Concours Hippique Veldhoven Lieshout Oranjewoud Amsterdam Malden Leeuwarden Geslaagden brandweerploeg Bunnik Op 21 juni jl. vond de uitreiking plaats van de diploma's brandweer 1e en 2e klas. De bedrijfsleider, ir. L. A. Ch. Rottier die in aanwezigheid van instructeur H. Born de uitreiking verrichtte, complimenteerde de geslaagden en merkte op trots te zijn op de brandweerploeg van Vrumona, die blijk geeft over een groot enthousiasme en een goede discipline te beschikken. Geslaagden 1e klas: W. A. Broedelet, (planning en werkvoor bereiding); D. A. Udink, (energiedienst); W. J. M. Baars, (centraal magazijn). Geslaagden 2e klas: H. L. Naron, (intern transport); J. N. A. Groenendijk, (verkoop binnen dienst); P. W. Werkhoven, (bottelarij); G. B. Mandjes, (bottelarij); E. Veldhuizen, (mech. werkplaats). In Bunnik wordt thans hard gewerkt aan de uitbreiding van de kantoor-accom modatie. Medio oktober zal de marke- ting-afdeling van de Mauritskade wor den overgeplaatst naar Bunnik. Het nieuwe kantoorgedeelte zal worden ge situeerd tegenover de bestaande kan toorvleugel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 21