#/fli (S vwHOGE BELONINGEN 1100,- 1050,' 825,' 850,' 250,- W. Erkeland, 's-Hertogenbosch Het idee van de heer Erkeland, die werkzaam is in de lager-kelders van de Bossche brouwerij, heeft betrek king op een aanzienlijke besparing op het bierverlies. G. van der Bunt Bunnik A. van Oostrom Bunnik Zowel blik als vruchtensappotten wor den in trays verpakt. De ingooihaken voor de lege trays veroorzaakten veel stilstand van de verpakkingsstraat door dat de haken bij de bevestiging herhaal delijk afbraken. Door de haken te ver stevigen en de losse bevestigingsunit met de haken te combineren komen de ze storingen vrijwel niet meer voor. De inzender van dit idee, de heer Van Oos trom, is werkzaam bij de technische dienst. Hoogste beloning in Leeuwarden A. Kaiman B. Spoor A. van Duyn A. Kruyer Het idee van de heer Erkeland, dat reeds is uitgevoerd, komt in het kort hierop neer dat het voorschietbier op de versnijdbok opgevangen wordt. Dit gebeurt door middel van een driewegklep en een retourlei ding waardoor het bier naar een restbiertank gestuurd wordt. Voor heen ging dit bier verloren. De uitreiking van de beloning vond plaats op donderdag 6 juli jl. door ir. C. Scheltema, bedrijfsleider van de Bossche brouwerij. De heer Erke land ontving tevens een gouden polshorloge. De heer Erkeland mag gezien zijn vorige en nog lopende ideeën een vindingrijke man ge noemd worden. De heer Scheltema toonde zich ook zeer verheugd dat de heer Erkeland regelmatig met ideeën komt. De heer E. J. van Brunschot, secretaris van de cen trale ideeënbuscommissie, felici teerde de heer Erkeland met zijn be loonde idee. Voorts waren bij de uitreiking aanwezig de heer W. van Wijk, chef brouwen en enige leden van de plaatselijke en centrale ideeënbuscommissie. De bijeenkomst werd later informeel voortgezet onder het genot van een glaasje bier. Op de foto ziet u (rechts) de heer Scheltema die de heer Erkeland het geschenk aan biedt, dat bij deze beloning behoort. 20 De vruchtensappotten bij Vrumona wor den op trays geplaatst waaromheen plastic folie wordt gekrompen. De krimpmachine hiervoor bestaat uit twee straten met ieder een aantal verwar mingselementen die door een controle unit geregeld worden. Ging echter een element kapot dan moest de stroom- sterkte van beide straten worden opge voerd waardoor de ene straat iets te heet werd en de andere iets te koud. De heer Van der Bunt van de afdeling meet- en regeltechniek stelde nu voor de beide krimpstraten afzonderlijk regel baar te maken waardoor de stroom- sterkte aan het aantal goede verwar mingselementen van de straat kan wor den aangepast. Aangezien wij bij het ter perse gaan van het vorige nummer nog niet in het bezit waren van bovenstaande foto. drukken wij deze alsnog in dit nummer af. De heer B. W. Siemens overhandigt de tot nog toe hoogste beloning die bij Bokma werd uit gereikt, f3.875,—. aan de heer J. Heins. Amsterdam Het idee van de heer Kaiman (bottelarij) was het halveren van de sproeipijpen in de krattenwasser. Voordien moest men, als er een krat vastliep, via de bovenkant van de wasser vier tot vijf kratten terug duwen om de „boosdoener" te pakken en de lijn weer door te laten draaien. Nu haalt men de vastzittende krat aan de zijkant eruit. Dit geeft een besparing in tijd van ongeveer 9 minuten per vastge lopen krat. Amsterdam De „kanalplatte" van de H&K-kroon- kurkgeleiding zit met bevestigingsbou ten vast. Het idee van de heer Spoor (bottelarij) was nu deze bevestigings bouten van de plaat te vervangen door bladveren. Montage en demontage bij storing (krommekroonkurken of het vastlopen hiervan) neemt nu veel minder tijd in beslag. Zoeterwoude Zoeterwoude De schakelaar welke de uitbostelmachi- ne bedient, werd herhaalde malen door storingen, bijvoorbeeld spanningsafval of verkeerde schakelingen, door de ont- ruimer kapot gemaakt. Daardoor kon het voorkomen dat tijdens het klarings proces de uitbostelmachine beschadigd wordt. In hun idee hebben de heren Van Duyn en Kruyer voorgesteld om de schakelaar op de uitruimer te verplaat sen, waardoor beschadiging van deze schakelaar voorkomen wordt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 20