Wmdkleed als jubileum geschenk EERSTE BROUWSEL IN N'DJAMENA Medio juli is in de nieuwe brouwerij te N'Djamena (republiek Tsjaad, Mid den Afrika) het eerste brouwsel uit geslagen. In verband met storingen in de plaatselijke energievoorziening is deze eerste produktie-activiteit, die bovendien alleen 's nachts kon wor den uitgevoerd, niet zonder proble men verlopen. Niettemin is het, dankzij de goede samenwerking tus sen de bedrijfsleiding en het monta geteam, gelukt deze eerste aanzet tot de bierproduktie te realiseren, het geen een extra gelukwens zeker waard is! De jaarlijkse produktieca- paciteit van deze onder toezicht van Heineken Technisch Beheer ge bouwde brouwerij bedraagt 140.000 hl. Amsterdam. Sinds enige tijd is op het hoofdkantoor in een van de gangen op de begane grond een bijzonder bierig wandkleed te bewonderen. Het werd aan ons concern geschonken ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Heineken agentschap op Aruba, Mercurius Trading Co. in Oranjestad. Directeur van dit agentschap is de heer Edwin de Cuba. Het wandkleed, dat handgeknoopt is, heeft een middellijn van ongeveer één meter. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer C. D. M. Koopmans uit Kinshasa is op 5 juli voor verlof in België aangekomen. Hetzelfde geldt voor de heer H. Ro denburg, die op 14 juli arriveerde. De familie J. H. J. van der Zande is op 16 juli in Nederland aangekomen en brengt hier het verlof door. Op 10 juli is de heer J. van Meel teruggekeerd naar Boma. De heer G. A. C. F. Wynen, die op 24 juni in Europa is aange komen, is op 7 augustus weer vertrokken naar Bukavu. De heer L. P. Jolie is op 31 juli na genoten verlof, teruggereisd naar Kisangani. Op 14 juli is de heer D. Kornaat teruggegaan naar Kisangani. De heer H. J. Rutgers is met zijn gezin op 7 augustus vertrok ken naar Mbandaka. De heer Rutgers werkt daar als chef du service technique. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda Op 30 juni is de heer G. J. Oost met zijn echtgenote na genoten verlof teruggereisd naar Gisenyi. De heer W. J. Viertelhauzen is op 27 juni voor verlof in Neder land aangekomen. De familie H. J. Otter is op 10 juli met verlof uit Kigali vertrok ken. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo. Op 4 juli is de heer G. J. van Aalst uit Brazzaville voor verlof in Nederland aangekomen. Brarudi S.A.R.L. - Burundi. De heer S. Sikkema, die op 13 juni voor verlof in Nederland is aangekomen, is op 1 augustus teruggekeerd naar Bujumbura. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer T. K. B. Albronda is met zijn gezin op 7 juli uit Lagos vertrokken. Met verlof ging eveneens de familie Th. J. M. Harmsen, die op 15 juli uit Lagos is aangekomen. De heer P. Hamers, die sinds 21 juni in Nederland met verlof was, is op 2 augustus teruggereisd naar Lagos. Zijn gezin volgde hem op 25 augustus. De heer J. D. Verwey is op 10 juli vertrokken naar Lagos, waar hij werkt als instructor mechanical overhaul crew. Zijn gezin heeft zich op 28 juli bij hem gevoegd. De familie A. de Voogd is op 5 augustus met verlof in Nederland aangekomen. Op 23 juni is de heer T. A. Geysen uit Kaduna teruggekeerd. Op 11 juli is de heer M. H de Jong met zijn gezin voor verlof in Nederland aangekomen. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana. De heer H. de Goederen is op 22 juni na genoten verlof terug gegaan naar Kumasi. Sierra Leone Brewery Ltd. - Sierra Leone. De familie P. Kool is op 15 juli teruggekeerd uit Freetown. Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad. De heer J. O. Dik keerde op 4 augustus terug uit N'Djamena. Malayan Breweries (Singapore) PTE Ltd. - Singapore. De heer Th. de Man is op 28 juli uit Singapore vertrokken en brengt het verlof in Nederland door. Na het verlof in Nederland doorgebracht te hebben zijn de heer en mevrouw J. G. P. Twaalfhoven op 28 juli teruggegaan naar Singapore. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië. De heer W. Dijkstra is op 1 juli uit Jakarta teruggekeerd. De familie C. D. Nap is op 1 juni uit Jakarta vertrokken. Op 1 augustus is de heer Nap met pensioen gegaan. Jordan Brewery Company Ltd. - Jordanië Op 16 juli is de heer H. van Schaik voor verlof uit Amman vertrokken. National Brewing Company Ltd. - Trinidad Tobago. De heer J. H. Drost is op 8 juli voor verlof uit Port-of-Spain vertrokken. Na genoten verlof is de heer L. van der Male op 11 juni terug gegaan naar Port-of-Spain. Op 19 juni is de heer L. Mengoli aangekomen. Hij is, na zijn in België doorgebrachte verlof, op 15 juli teruggekeerd naar Port-of-Spain. Brasserie Lorraine S.A. - Martinique. De heer P. C. Meertens is op 29 juni voor verlof vanuit Fort- de-France in Nederland aangekomen. Windward Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands. Op 15 juli is de familie A. Nijhof teruggekeerd naar St. Lucia. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 19