Afnemer organiseerde zeilrace naar Great Yarmouth NIEUWS UIT HET HEINEKEN HOOGTEPUNT IN OPTREDEN CARNAVAISBAND OPST.IJUCIA Via de Windward en Leeward brouwerij op het Caribische eiland St. Lucia, levert Heineken niet alleen een belangrijke bijdrage aan de economie van het ei land, maar ook aan het sociale en cul turele leven. Deze laatste status is be reikt na het behalen van een reeks suc cessen met de door de brouwerij (lid van de Heineken familie) gesponsorde, 400 man sterke, carnavalsband. Deze band trad op tijdens het jaarlijkse carnavalsfeest van St. Lucia, waar hij algemeen erkend wordt als de beste band die er sinds jaren op dit eiland ge weest is. ,,A Commonwealth of Heineken", zoals de band heet, illustreert dat Heineken bier geserveerd wordt in India, Maleisië, Groot-Brittannië, Canada, Australië, Afrika en West-lndië. Onder leiding van Secra Gibson won de groep de titel Band van het Jaar, wat de hoogste onderscheiding is voor een muziekgroep. Tevens ontving de band de eerste prijs in de categorie „originaliteit" en won nen de leden een aantal individuele prijzen. Helemaal in haar eentje beeldt dit meisje de World of Heineken" uit. Een geweldige prestatie van ons bier onder meer dankzij deze dames gekleed in pakjes in Heineken kleuren. Trots tonen de leden van de band hun zojuist in de wacht gesleepte prijs. Op 15 juni jl. organiseerde het scheeps- leveranciersbedrijf Aug. Kopeke uit Rot terdam, een van onze afnemers in de duty-free sector, voor de eerste keer een zeezeilwedstrijd van Hellevoetsluis naar Great Yarmouth (Engeland). De 55 deelnemers aan deze eerste Helius- Köpcke 100 mijl race, voor het meren deel geen geroutineerde Engelandvaar ders, waren die dag omstreeks half tien uit de haven van watersportvereniging Helius in Hellevoetsluis vertrokken in de richting van Stellendam. Om 11.00 uur werd de complete vloot geschut in de immense sluis van de dam, waarna de schepen afmeerden in de buitenhaven. Een zeer vrolijk, zomers beeld. Inmiddels was onze Heineken reclame wagen met het reuzenglas gearriveerd. Vrolijke muziek klonk uit de wagen over de haven en onze chauffeur prees het heerlijk helder Heineken aan. Bevoorra dingspakketten van diverse firma's en wedstrijdvlaggetjes met het stadswapen van Great Yarmouth werden uitgedeeld. Namens ons concern ontving iedere ka pitein van een zeilboot een doos blikbier en een fles Bokma, terwijl ieder beman ningslid een Bermuda-hat kreeg. Een geste die zeer op prijs werd gesteld. Om 12.00 uur begaven wij ons aan boord van het escorte- en startschip de Persia te zamen met de burgemeester van Helle voetsluis, de heer J. A. A. Aarse, die het De deelnemers aan de Helius-Köpcke race in de schutsluis. startschot zou geven. Om tien voor één lag de Persia aan de startlijn met de deelnemende schepen als een meute nerveuze jachthonden om zich heen. Het eerste waarschuwingssein bestond uit drie hoornsignalen en een rooksig naal, waarna vijf minuten later een geel zwaailicht werd ontstoken, gevolgd door twee signaalstoten. Precies om 13.00 uur loste de burgemeester het startschot met een miniatuurkanon: deze eerste 100 mijl race kon beginnen. Om binnen de tijdslimiet te arriveren moest men vóór vrijdagavond 21.00 uur de finishlijn in Great Yarmouth passeren. Op de terugweg zag men, rijdend over de Haringvlietdam, een vloot zeilsche pen en tientallen Bermuda-hats uitzwer men over de Noordzee op weg naar Great Yarmouth waar, naar onze be richten, iedereen goed is aangekomen. De vloot in de buitenhaven, waar ieder schip van een doos heerlijk helder Heineken en een fles ronde Bokma werd voorzien. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 18