Medoc Blayais et Cötes de Blaye (blanc et rouge) Haut- Medoc Ajstrac, Saint-1" Emilion. Ste-Foy Bordeaux Cérons Barsac Sauternes Appellation de vin rouge J Appellation de vin blanc Appellation mixte Limite de l'appellation Bordeaux Limite départementale Een voorbeeld van de onderverdeling in een appellation. De begrenzing van de appellation ..générique Bordeaux wordt aangegeven met (links) eenlijn, die onderin de kaart overgaat in de departementale grenslijn. De régions zijn afgebakend en daarin zijn nog eens de verschillende dorpen aangegeven waaraan de wijnen hun naam ontlenen. Een verdere uit splitsing zijn de ,,chateaux-namen". klassering van 1932 nog 442 kasteelna men. Tot nu toe hebben we in onze Parlants veel aandacht besteed aan de wijn zelf, de produktie, het bewaren, drinktempe- ratuur, en dergelijke. Dit beschouw ik als de allerbelangrijkste informatie en we tenswaardigheid over wijn. Daarnaast is het interessant iets meer over de geo grafische ligging van de produktiege- bieden te weten. Daartoe publiceren we in de volgende aflevering een schemati sche kaart van Frankrijk en zijn beroem de „vignobles". Voor de daarop volgende Parlants kan het van belang zijn deze kaart bij de hand te hebben om zich enigszins te oriënteren op de situering van het on derhavige te bespreken deel. Voor de wijnproduktie verdelen we La Gironde viticole, het wijnareaal, dat we naar de havenstad waarlangs alle wijn vroeger werd vervoerd, Ie Bordelais noemen, in 7 delen. Aan de linkeroever van de Garonne vin den we vanaf de Atlantische kust de Médoc en de Graves. Tussen de Garon ne en de Dordogne ligt Entre-Deux- Mers. Ten oosten van de Dordogne van uit het binnenland naar de Atlantische kust toe tenslotte: Saint-Emilion, Pome- rol, Fronsac, Bourg en Blaye. In volgende Parlants zullen we achter eenvolgens aandacht gaan besteden aan de afzonderlijke régions en de wij nen, die onderling zulke soms grote ver scheidenheid tonen en telkens op zich zelf hun eigen karakter hebben. Een wijnmakelaar beoordeelt de wijn hier in de wijngaard zelf. Cotes de Bourg (blanc et rouge) Graves de Vayres Saint-Estephe Gotes de Fronsac et Cötes de Canon Fr Pauillac Pomeroi et Lalande de Pomeroi St. Julien Montagne Saint-Georges Lussac Parsac Puisseguin Moulis Margaux Cotes de Francs Cötes de Castillon pi res Cotes de Bordeaux Loupiac Sainte-Croix-du-Mont Cotes de Bordeaux Saint-Macaire CARTE OES APPELLATIONS de rivier de Gironde, deel uitmakende van de oorspronkelijke Aquitaine, een gebied dat zich uitstrekte van de Loire tot aan de Pyreneën, met als hoofdstad Bordeaux. Thans is de agglomeratie Bordeaux met 600.000 inwoners de vijfde stad van Frankrijk en nog steeds een belangrijke haven, al gaan de ontwikkeling en de industrialisatie van Marseille en Le Havre in een veel sneller tempo. Ook als admi nistratief centrum en universiteitsstad is Bordeaux van belang. Toch is Bordeaux niet meer het voorna me middelpunt van handel, rijkdom en cultuur van eertijds, bloeiend in de 18e eeuw als import-, export- en transitoha ven voor suiker, wijn, slaven, enzovoort. De grootste bloei genoot de Aquitaine in de tijd, dat het aan Engeland behoorde, 1152 -1453, waaraan dit gebied door het huwelijk van Aliénor d'Aquitaine en Henri II Plantagenêt was ten deel geval len. De honderdjarige oorlog maakte in 1453 hieraan een einde. Het is voor de consument het eenvou digst alleen deze klassering van 29 de cember 1977 als maatstaf te houden. Deze zal voor de wijnen vanaf 1978 op de Bourgeois van toepassing zijn. Voor de In het Maison du Vin, ontmoetingscentrum van de Bordeauxwijnhandel, hangt dit kleurrijke tapijt. De allegorische afbeeldingen hebben betrekking op de wijnproduktie. wijnen van voorafgaande jaargangen kunt u nog aanduidingen als Crus Bour geois Supérieurs Exceptionnels, Crus Bourgeois Supérieurs, enzovoort aan treffen. Trouwens vroeger waren er ook veel meer etiketten, waarop deze onder scheidingen werden vermeld, in de 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 17