TERUG UIT BORDEAUX Nu, in 1978, is wederom een latere oogst dan normaal te verwachten, zij het dan door een heel andere oorzaak. Deze fluctuaties en het soms grillige verloop maken het werken in en met de wijn zo interessant. Op dit moment valt over het uiteindelijk te verwachten resultaat in het oogstjaar 1978 zowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft niets te zeggen. In het bijzonder in wijngebieden als de Bordeaux met een zeeklimaat en geen beschutting door bergen kan tot aan de dag van de oogst van alles gebeuren. Overigens was het aardig, dat we wan delend in de wijngaard van Chateau Magence als eersten de prille bloesem van een wijnstok ontdekten. Verscholen onder een groot groen blad zagen we het minuscule trosje, waarvan de groene bolletjes waren opengesprongen. De zalige geur, die een wijngaard in bloei uitademt, was er nog niet doch dit is een kwestie van één of twee dagen. Er was duidelijk een gevoel van opluch ting te bespeuren bij de ons begeleiden de heer De Guillot de Seduirat. Dat het nu juist die Hollanders moesten zijn, die de eerste bloesem ontdekten. Zelf had hij kennelijk niet verwacht, dat na een zo langdurige koude periode een enkele dag zonnewarmte dit wonder teweeg zou brengen. „Als het nu een tijdje zo warm blijft, halen we veel in," werd ons gezegd. Op die dag waren enkele wijnbouwkun- dige studenten in de wijngaard bezig met een onderzoek naar een tot nu toe onbekende ziekte, die de wijngaard Prijzen In de wijnkelders zijn de grote voorra den, die wij enkele jaren geleden con stateerden, sterk geslonken. Er is grote vraag naar Bordeauxwijnen, in het bij zonder naar de 75-ers. De prijzen voor de wijnen uit het oogstjaar 1976 hebben zich opgetrokken aan het hoge prijspeil, dat voor de voorafgaande oogst is be reikt. Voor beide millésimes bestaat veel belangstelling in de Verenigde Staten. Ook onze Nederlandse wijnhandelaren hebben flinke hoeveelheden gekocht, met name uit Les Grands Crus des Vins de la Gironde. Zoals u weet, zijn Grands Crus de in 1855 geselecteerde wijnen uit de Médoc. Het woord „cru", dat oor spronkelijk „gewas" betekent, heeft hier de waarde van een kenmerk gekregen. Met cru wordt de produktie van een met name genoemde wijngaard bedoeld. Le classement de 1855 In 1855 heeft men de Médoc-wijnen in gedeeld in vijf kwaliteitstrappen plus een wijn uit de Graves. Hierin zijn 61 Chateau-wijnen geklas seerd als Grands Crus, waarvan 5 eerste, 14 tweede, 15 derde, 10 vierde en 17 vijfde werden. De waar dering werd in 1855 opgesteld; dat is lang geleden. In meer dan een eeuw ge beurt er veel. De beste van toen zijn dat vandaag niet altijd meer, de mindere ook niet; zij zijn op de kwaliteitsladder ge stegen, maar in de officiële classificatie verstard op de hun toegewezen plaats gebleven. Er zijn zelfs Grands Crus, die bij een herklassering waarschijnlijk niet meer in de erelijst zouden worden op genomen. Daarover is heel wat te doen. Tegenwoordig zien we in prijscouranten en op de etiketten dan ook dikwijls slechts: Grand Cru vermeld, zonder on derscheid in rang. La Gironde In het zuidwesten ligt het grootste De partement van Frankrijk, genoemd naar De Grand Conseil de Bordeaux in kleurige gewaden bijeengekomen in de Citadelle de Blaye ter intronisatie van een internationaal gezelschap genieters van goede wijnen. Pas terug uit de Bordeaux kan ik u heet van de naald enige indrukken weerge ven van dit voor onze wijnhandel meest belangrijke wijnproduktiegebied. We boften, het was prachtig weer en dat was maar goed ook, want tot nu toe (half juni) was het veel te koud geweest. De bloei ter plekke heet dat „la fleur" was meer dan drie weken te laat. Geheel in tegenstelling dus met vorig jaar, toen we een mooi warm voorjaar hadden. Echter zult u zich herinneren, dat het toen te vroeg uitgelopen groen voor een groot gedeelte door zware nachtvorst werd teniet gedaan. De warme nazomer heeft daarop weer veel goedgemaakt. In een verlate oogst zijn nog druiven van redelijke kwaliteit geoogst. aantast. Tussen rijen gezonde bladdra- gende stammen staan zo maar enkele kale stronken, waaraan dit seizoen nog geen groen is geweest. Les Crus Bourgeois Onder de Grands Crus volgen de Crus Bourgeois, die 2500 ha wijngaard in de Médoc omvatten en gemiddeld 70.000 hl wijn per jaar produceren, dat is een der de van de totale opbrengst. De wijngaarden waar de Crus Bourgeois worden voortgebracht, liggen over de beste gedeelten van de Médoc ver spreid. De vinificatie (wijnbereiding) wijkt niet af van die voor de Crus Classés gebruikelijk is. Het is daarom, dat deze Crüs Bourgeois de laatste tijd zo volop in de belangstelling staan en als gevolg daarvan jammer genoeg zo duur zijn geworden. In tegenstelling tot de klassering van de Grands Crus, waaraan sinds 1855 niets meer is gewijzigd dan de rangschikking van een tweede Cru onder de eerste, heeft men de Crus Bourgeois reeds vier maal opnieuw ingedeeld, in 1932, 1962, 1966 en 1977. Bij de laatste klassering werden 123 Crus geselecteerd, verdeeld over 59 Crus Grands Bourgeois en 64 Crus Bourgeois. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 16