samen met een Nederlandse vriendin gaf ik bijbelles. In Ikoy was een sociëteit waar je allerlei sporten kon beoefenen, naar de film kon gaan of er zomaar voor de gezelligheid een avondje kon door brengen." Terwijl mevrouw Hiltermann druk bezig was zich aan het Nigeriaanse huisvrou wenleven aan te passen, was de heer Hiltermann bij Nigerian Breweries volop aan de slag gegaan. ,,Mijn functie bij Ni gerian Breweries was Nigeria engineer ing manager. Dat hield in dat ik verant woordelijk was voor het tot stand komen van nieuwe projecten, het onderhouds- systeem en de technische opleidingen. Ook was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van machines via de haven, wat een hele moeilijke procedure met zich meebrengt. Verder had ik nog de verantwoording over de technische in koop," vertelt de heer Hiltermann. ,,Je werkt er onder moeilijke omstandighe den. Het begint er al mee dat de tele foons het haast nooit doen. En in mijn functie moest ik het juist in belangrijke mate van de communicatie hebben. Je moet contacten onderhouden met de haven, je machines en materialen komen onder meer daar vandaan, en met je af nemers. Bellen is praktisch uitgesloten. Dan probeer je er naartoe te rijden, maar over een afstand van tien kilometer doe je soms wel twee uur. Er hoeft maar één ongeluk te gebeuren en alles, inclusief de autowrakken, blijft op de weg staan en er ontstaat een chaos. Dan het vlieg verkeer. Ongeveer eens in de drie weken vloog ik de drie brouwerijen af. Het vliegverkeer is er echter verschrikkelijk ongeregeld. Je moet je letterlijk het vliegtuig invechten, ook al heb je het bewijs van reservering in je zak zitten." Denkwijze Ook de manier van denken van de Nige- rianen was voor de heer Hiltermann wel even wennen. ,,De Nigerianen denken op een hele andere manier dan wij in West-Europa gewend zijn. De industriële revolutie is voor de Nigerianen wel heel snel gegaan. Onze kinderen spelen bij voorbeeld al vroeg met educatief speel goed en krijgen zo kennis en techniek met de paplepel ingegoten, in Nigeria zie je dit nog nauwelijks. Ze willen graag vooruit", vertelt de heer Hiltermann, ,,en daar doen ze dan Kerstfeest in Nigeria. De Kinderen van vele Hiltermann in de tuin het kerstspel op. ook flink hun best voor. Ze kunnen na tuurlijk niet meteen zo'n grote achter stand inhalen. Veel mensen die bij Nige rian Breweries in dienst zijn, zijn in Eu ropa opgeleid. Met refreshing courses zie ik ze nog wel eens terug." Sociale voorzieningen Omdat de sociale voorzieningen in Ni geria nog niet best zijn, onderhoudt een Nigeriaan die een goede baan heeft vaak hele families van zijn salaris. Bij ver- De heer Hiltermann op de kamelenmarkt in het noorden van Nigeria. schillende werknemers van Nigerian Breweries is dat ook het geval volgens de heer Hiltermann. De sfeer tussen die mensen is veel persoonlijker en hartelijker dan bij ons. Het is vaak hart verwarmend om te zien hoe ze in fami lieverband met elkaar begaan zijn. Deze foto is genomen in een Nigeriaans dorp. De inwoners zijn net bezig met een oven. buitenlandse werknemers voeren bij de familie Stambelangen en familiebelangen lopen overal dwars doorheen." Door alle ongewone problematiek, waarmee de Nederlanders bij Nigerian Breweries te maken krijgen, is de bar bij deze vestiging van onschatbare waarde. „Daar lachte je dikwijls samen met je collega's de problemen weg. Je kon daar heerlijk stoom afblazen en dat was maar goed ook. Voor de gekste proble men kwam je te staan. Dingen waarover je in Nederland nog niet eens zou den ken, brachten je daar in grote proble men. Zo kondigde de Nigeriaanse rege ring opeens maatregelen af om de files op de wegen te lijf te gaan. Op de even dagen mochten alleen nog maar auto's met een even nummerbord de weg op en op de oneven dagen was het net anders om. Je kon dus de helft van de tijd niet eens meer autorijden. Binnen de kortst mogelijke tijd had iedereen toen opeens twee auto's of twee verschillende num merborden, dus de chaos bleef hetzelf de." Staatsgreep In de drie jaar dat de familie Hiltermann in Nigeria verbleef, maakte ze twee staatsgrepen mee. „Bij de eerste staats greep werd generaal Gowon afgezet. Deze staatsgreep verliep zonder bloed vergieten," vertelt mevrouw Hiltermann. „Wij zouden toen echter net met verlof naar Nederland gaan, maar we mochten het land niet uit. De opvolger van Gowon was Murtalla Mohammed. Deze werd in februari 1976 doodgeschoten op de weg waar de kinderen net met de schoolbus voorbij gekomen waren. Lennard (ju nior) lag toen net in het ziekenhuis. Ik was daar bij hem en mijn man kon toen niet bij ons komen, want alle wegen wa ren afgezet. Daarna kwam generaal Obasanjo, die nu nog in functie is, aan de macht." Al met al vindt de familie Hiltermann dat ze er een heerlijke tijd hebben gehad. „Geen dag was ooit hetzelfde," vindt mevrouw Hiltermann. „Altijd gebeurde er wel weer iets." Ook de kinderen Hil termann worden alweer helemaal en thousiast als ze eraan terugdenken. Als ik vraag of ze nog wel eens uitgezonden zouden willen worden, zegt mevrouw Hiltermann dan ook zeer overtuigend: „Direct." 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 8