impressies van een cartoonist Op de voorgrond de fundering van het kantoor. en onder meer de ontvangstruimte en het museum zullen zijn gevestigd, is op genomen in de derde bouwstroom. Dit gebouw, dat te zijner tijd deel zal uitma ken van het grote complex, begint medio juni van de grond te komen. Het groeps- kantoor krijgt drie verdiepingen. De ruwbouw zal hier met behulp van bekis tingen worden uitgevoerd. Van de verdere vorderingen in de bouw zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden. Voor een totaaloverzicht van het com plex, zie de luchtfoto op de achterpagi na.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 5