HEINEKEN KANDIDAAT M AVRO TV-QUIZ UNIEKE WEDSTRIJD WEKËlDiEGORD KINDERWAGENDUWEN Drie bussen met kandidaten en suppor ters uit Amsterdam, Rotterdam, Zoeter- woude, Den Bosch en Zwolle vertrokken op 9 mei jl. in alle vroegte naar de NOS- studio's in Hilversum voor de televisie opname van de AVRO Zomerquiz. Heineken kandidaten moesten zich me ten met werknemers van de KLM in een quizprogramma van drie ronden. Dit in het kader van een serie van zes (waarin steeds twee bedrijven tegen elkaar uit komen) die de AVRO tijdens de zomer maanden uitzendt. De afvaardiging van Heineken bestond uit 44 leden van de personeelsvereni gingen van de verschillende vestigingen en in totaal veertig familieleden of ken nissen van de kandidaten. Als non-playing captain fungeerde de heer Charles Oorver. Het werd een enorm spannende wed strijd, die door Fred Oster op uitstekende wijze geleid werd. De uitslag mogen we niet verraden, maar die kunt u zien tijdens de uitzending, die op zaterdagavond 15 juli a.s. plaatsvindt. Nico Kop (Den Bosch) moest het helemaal alleen doen. Hier ziet u hem in hetzweet- hokje met daarvoor spelleider Fred Oster. Twaalf studenten van de HTS-A aan de Europaboulevard in Amsterdam hebben vanaf 23 maart geprobeerd het wereld record kinderwagenduwen te verbete ren. De 1300 km lange tocht ging langs alle Hogere Technische Scholen in Ne derland en duurde tien dagen. Achter hen reed een kampeerwagen waarin de nachten werden doorge bracht. Er stond reeds een officieus wereldre cord van 950 km, maar dit werd door de HTS-studenten verbeterd tot 1354 km. Alouette Kruseman (Amsterdam) nam het samen met Martin van Soest (Zoeterwoude) op tegen twee kandidaten van KLM, links op de foto. „Drankvertegenwoordigers" en „drank bestrijders" speelden op 28 april jl. een voetbalwedstrijd tegen elkaar. Het waren onze horecavertegenwoordigers uit het district Den Haag tegen de drankwetpo- litie uit dezelfde plaats. De wedstrijd werd gehouden op de velden van het sportcomplex van onze brouwerij in Zoeterwoude, waar een groot aantal supporters aanwezig was. Het Heineken team werd versterkt door mensen van het verkoopkantoor in Rot terdam en drankenhandel Van den Ak ker-Haring B.V. te Den Haag. Pikant detail aan deze wedstrijd is, dat de politie gestoken was in Jagermeister T-shirts, beschikbaar gesteld door Wijn handel Reuchlin. De organisatie berustte bij de heer P. Bindels (horecavertegenwoordiger). De uitslag van de wedstrijd was 3—2 voor Heineken. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 29