HEINEKEN BIER NU OOK IN LUXEMBURG De afzet van Heineken bier zal via de horeca, supermarkten, slijters, hotels, restaurants, grossiers en een groot aan tal particulieren plaatsvinden. Luxemburg heeft zo'n 358.000 inwo ners, die gemiddeld 130 liter bier per jaar verbruiken. Dit is erg veel als we nagaan dat de Nederlander gemiddeld 84 liter per jaar drinkt. Eén van de eerste presentaties van Hei neken bier was op de Foire de Luxem bourg die van 20 tot 28 mei jl. plaats vond. Verdere activiteiten voor de ver koop van Heineken bier in Luxemburg zijn nog in voorbereiding, maar zullen zich vooralsnog concentreren op de toeristenmarkt die zeer interessant is gezien het grote aantal mensen die hun vakantie in de Luxemburgse Ardennen doorbrengen. Op lange termijn is de doelstelling een goede importpositie op de markt te verkrijgen. Ondertekening van het contract v.i.n.r. aan de tafel de heren Boreel. Albert Wengler, Edmond Wengler; achter hen v.i.n.r. de heren Paul Wengler, Gérard Wengler en Van Weeren. Op 19 april j.l. heeft Heineken in Am sterdam een overeenkomst gesloten met de firma Wengler-Weber CIE S.e.c.s. uit Luxemburg voor de exclusieve verte genwoordiging van Heineken bier. De firma bestaat al sinds 1857 en is nog altijd een familiebedrijf; zij werd dan ook vertegenwoordigd door de heren Albert, Edmond, Paul en Gérard Wengler, terwijl voor Heineken de heer M. W. F. Boreel (export manager) en de heer E. A. van Weeren (area manager) aanwezig wa ren. De firma Wengler is gevestigd in de schilderachtige omgeving van het plaatsje Rosport, gelegen aan de rivier de Sure, op 8 km afstand van Echter- nach. De firma is van oudsher een distil leerderij (vertegenwoordigt vanaf 1965 Bokma), maar heeft haar activiteiten uit gebreid tot de leverantie van whisky, li keur, cognac, vruchtensappen, Franse en Luxemburgse wijnen. Vooral als im porteur van de Franse wijnen heeft het huis Wengler een zeer goede naam verkregen. Tijdens hun verblijf in Nederland brachten onze Luxemburgse relaties onder meer een bezoek aan de Heineken brouwerij in Den Bosch. Bralima S. A. R. L. - Zaïre. Op 21 april is de heer E. A. Olde Monnikhof voor verlof uit Kinshasa vertrokken. Zijn vrouw was reeds eerder in Neder land aangekomen. De heer W. van Gansbeke is op 28 april vanuit Kinshasa met verlof in België aangekomen. De heer J. van Meel uit Boma is op 9 mei in Nederland gearri veerd en brengt hier het verlof door. De familie F. J. Snieders is op 27 maart voor verlof vanuit Boma in Europa aangekomen, evenals de heer en mevrouw D. Kor- naat, die op 28 april uit Kisangani vertrokken zijn. Op 3 april is de heer C. L. A. Peterse vanuit Mbandaka met verlof in Nederland gearriveerd. Op 12 april is de familie W. I. C. A. van Staveren uit dezelfde vestiging met verlof vertrokken. Bralirwa S. A. R. L. - Rwanda. De heer G. J. Oost is met zijn vrouw op 2 april voor verlof uit Gisenyi vertrokken. Brasserie de Brazzaville S. A. - Volksrepubliek Congo. Na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht, is de heer C. J. van Aalst op 6 april teruggekeerd naar Brazzaville. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria. De heer H. J. Hofman is op 30 april voor verlof in Nederland aangekomen. Op 29 april is de heer A. Filé uit Aba teruggekeerd. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana. De familie H. de Goederen is op 2 mei voor verlof uit Kumasi naar Nederland vertrokken. Brasseries du Logone S. A. - Tsjaad. De heer C. P. Westra is op 6 mei afgereisd naar Ndjamena. Zijn gezin heeft zich op 13 mei bij hem gevoegd. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 21