NIEUWE VERPAKKING VOOR MÜTZIG BIER Gastenboek Heineken personeel in Elzasser klederdracht. ook reclameartikelen als T-shirts, viltjes en zeiljacks. De uitmonstering van Müt- zig bier wordt vanaf nu tweetalig op de markt gebracht dit, omdat het de be doeling is om in de toekomst ook naar niet Franstalige landen te gaan exporte ren. De nieuwe acties gebeuren steeds in samenwerking met de export-afdeling in Amsterdam. Als gevolg hiervan coördineert onze ex port/transport-afdeling (E T A.) te Rot terdam het gehele vervoer buiten Frank rijk van Mützig bier. Een voorbeeld van een de nieuwe uitmonste ringen van Mützig bier. renbaan in Hilversum. Aan het eind van het bezoek werden er geschenken uit gewisseld; onze bezoekers kregen ieder een gouden dasspeld aangeboden en de Heineken gastheren mochten vier schil derijen ontvangen die de vier jaargetij den voorstellen, (foto 4) Deze schilde rijen waren vervaardigd in een oude Chinese kunstvorm, gedeeltelijk gebor duurd en gedeeltelijk geschilderd. N.B.L. is, zoals u weet, een brouwerij groep in Nigeria die reeds vele jaren met ons concern geassocieerd is. Van zijn aanwezigheid in Amsterdam maakte de heer Jones (rechts) gebruik om gedu rende korte tijd met de heer J. van der Werf, voorzitter Divisie Internationaal, van gedachten te wisselen. Op 15 maart jl. werd in de Raadskelder te Amsterdam een eerste presentatie ge geven van de nieuwe verpakking van Mützig bier door de heer M. Fastré (ex port manager van Albra). De presentatie was geheel in Elzasser stijl; ook het be dienend personeel was in de kleder dracht van deze streek gestoken. Aan wezig waren onder andere vertegen woordigers van export, het Albra be- heersteam en marketing Nederland. Albra brengt momenteel twee produkten op de exportmarkt te weten: Mützig bier en Old Lager bier. Doordat de verpak king van de afgelopen jaren niet zozeer een eigen identiteit had, is er in nauwe samenwerking met Heineken in Neder land een nieuwe verpakking ontworpen. Onder deze nieuwe presentatie vallen de etiketten, zesstuks-verpakking, maar Op 27 en 28 april jl. was de heer G. J. Jones, general manager van Nigerian Breweries Ltd. (N.B.L.) voor een werk bezoek in Nederland. ciale evenement in het Chinese nieuw jaar (het jaar van het paard) was voor de eerste keer, hetgeen eveneens een hoge uitzondering betekent, een buitenlands bier, te weten Heineken, te krijgen. Terugkerende gastvrijheid Een paar weken later was Heineken in de gelegenheid zijn gastvrijheid te tonen aan de relaties uit Hongkong, toen een delegatie van Jardine Matheson Am sterdam aandeed. Bezocht werden on der andere het opleidingscentrum De Hooge Vuursche in Baarn (foto 3) en de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 20