OCitUdf'*" -*A Overzicht medische diensten: Als ik 's morgens om negen uur de wachtkamer van de bedrijfsgeneeskun dige dienst aan de Van der Helststraat te Amsterdam binnenstap, zit deze al vol. Zoals in alle dokterswachtkamers kijken de wachtenden me nieuwsgierig aan met zo'n blik in de ogen van: Wat zou die hebben? Zuster H. J. van Hardeveld, bedrijfsver- pleegster voor deze vestiging en het hoofdkantoor, is al geruime tijd bezig. Na de administratieve verwerking van de ziekte- en herstelmeldingen, maakt ze aanstalten om de Russische-griep- injecties te gaan klaarmaken, waarvan het vaccin net vanmorgen is binnenge komen. Vandaag is deze vestiging voor een prik aan de beurt. Lang kan ze ech ter niet met één ding tegelijk bezig blij ven, want het spreekuur is om negen uur begonnen. De telefoons ratelen, de pa tiënten komen één voor één binnen en zelf draaft ze constant op en neer tussen Op het spreekuur van de medische diensten worden allerlei grote en kleine klachten be handeld. haar kamer en die van dokter Pappie. Op een stoel naast me neemt een man plaats, die een thermometer in zijn mond gestopt krijgt. Gelaten zit hij voor zich uit te kijken totdat zijn temperatuur is op genomen. Er komt iemand binnen met duidelijke keelpijnklachten, want vanaf zijn onderlip tot zijn sleutelbeen heeft hij zich met dassen omwikkeld. De zuster duwt met een houten spatel zijn tong naar beneden en hij moet even aaaa zeggen. Na een goed advies gaat hij met zuigtabletten de deur weer uit. Weer komt er een manspersoon binnen waaraan je al op een kilometer afstand kan zien, dat hij zich beroerd voelt. Ook hem stopt de zuster een thermometer in zijn mond. Ertussendoor is ze druk bezig met het ontsmetten van de gebruikte spullen, deelt af en toe tabletten uit en informeert voor verschillende weer ge nezen werknemers uit de ploegendienst in welke ploeg ze moeten aantreden. Er beginnen nu ook gegadigden voor een Russische-griepinjectie binnen te ko men. Een beetje angstig houden ze de zuster hun arm voor, maar aangezien deze feilloos prikt, voelen ze er praktisch niets van en verlaten ze een paar minu ten later opgelucht haar spreekkamer. Ik vraag zuster Van Hardeveld wat nou precies haar taak binnen de bedrijfsge neeskundige dienst is. Ik vang gewoon iedereen op die naar de medische dienst in deze vestiging komt," antwoordt ze. ,,lk begeleid het spreekuur, prik, verbind bij ongevalletjes, verwerk ziekte- en her- steldmeldingen, maak afspraken voor bepaalde patiënten met specialisten of voor het maken van röntgenfoto's, be reid de vaccinaties voor, zowel voor de griep als voor de tropengangers van de divisie internationaal, enfin, van alles doe ik eigenlijk, 's Middags bezoek ik ook wel eens langdurig zieken, of werk nemers die in het ziekenhuis liggen." Als ze even later met een fabriek telefoneert over een zending nieuwe veiligheidsbril- len begrijp ik dat ook dat allemaal via haar loopt. De patiëntenstroom is trou wens nog lang niet opgehouden. Een meisje, dat net van de wintersport is te ruggekomen, hoort sindsdien alleen nog maar met één oor. „Als ik ermee naar m'n huisarts ga, moet ik zo lang wach ten, dat ik uren te laat op m'n werk kom, ik ga veel liever even naar dokter Pap pie." Dan komt er iemand uit de fabriek bin nenstappen, die denkt dat hij wat in zijn oog heeft gekregen. De zuster kijkt er even naar en gelukkig, het blijkt maar een haartje te zijn. Na een kleine ingreep en een paar montere opmerkingen van de zuster gaat de man weer gerustge steld aan het werk. De zoveelste bezoe ker van het spreekuur heeft last van een vastzittende schouder. Zuster Van Har develd regelt voor hem dat binnen zeer korte termijn een foto in het ziekenhuis gemaakt wordt. Als het spreekuur is afgelopen, keert de rust niet in het minst terug. Verscheidene werk nemers met klachten melden zich, terwijl de geïnteresseerden voor de Russi sche-griepinjectie tevens in aantal toe nemen. Twee heren van export komen een prik halen tegen tropische ziekten. Net als het wat rustiger begint te worden valt er een groep vertegenwoordigers binnen, die zich om de zoveel tijd op de medische dienst komen wegen in ver band met een weddenschap. Onder lui de hilariteit verloopt het wegen, terwijl één van de heren van het gezelschap alle toegenomen of afgevallen ponden nauwkeurig op een staatje noteert. Twee heren van de personeelsafdeling komen tussendoor even binnenwippen om iets met de dokter en zuster te bespreken Als ik uiteindelijk om twaalf uur de be drijfsgeneeskundige dienst weer verlaat, lijkt het elders een oase van rust. Zuster Van Hardeveld deelt een injectie tegen de Russische griep uit. Amsterdam I - Arts: dokter A. N. Pappie: bedrijfsverpleegster mejuf frouw H. J. van Hardeveld. Amsterdam II - Arts: dokter A. N. Pappie: bedrijfsverpleger de heer Ft D. de Boer. Bunnik - Arts: dokter A. N. Pappie: verpleger de heer E. J. Pol. Hattem - Arts: dokter J. H. Sijpkens Smit. 's-Hertogenbosch - Arts: dokter F. W. O. Waterreus: verpleegsters zijn mejuffrouw B. Conijn en mejuffrouw J. Nelis. Leeuwarden - Arts: dokter J. Bou- ma. Rotterdam/Schiedam - Arts: dokter J. W. Krajenbrink; verpleegster Is mejuffrouw M. Overman. Zoeterwoude - Arts: dokter P. L. Tan; verpleegsters zijn mevrouw S. M. Spijker-Brouwer, mevrouw E. Dankloff-Colette en mejuffrouw M. Nortier. j

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 9