letiaitdere kijkop de Amstel Gold Hace AMSTEL GOLDRACE ZATERDAG 25 HIV ART as Het parcours van de Amstel Gold Race strekte zich uit over 230 km en deed daarbij 32 verschillende plaatsen aan. Hier rijden de renners onder een van de 22 aankondigings spandoeken door. tallen vlaggen en spandoeken al in de stevige bries wapperen. De spandoeken die een week van te voren opgehangen waren, zijn bijna zonder uitzondering in de wind stukgewaaid. Een niet zo best voorteken voor de bijgelovigen, die een dertiende versie van de Amstel Gold Ra ce toch al met schroom tegemoet gaan. Van schroom is echter niets te merken bij de finishopbouw, er heerst een vro lijke stemming. In de jurywagen, die nog geen jurywa gen is, worden we hartelijk ontvangen en horen we de laatste nieuwtjes over de komende race. De omwonenden zijn erg vriendelijk. De meesten zijn trots dat ze een helpende hand kunnen bieden. Permanence De permanence in Meerssen, waar we even later naar toe gaan, is gesitueerd in de Mavo-school Gerberga. Samen met Robert Elfrink, die verantwoordelijk is voor alle perszaken, worden we ontvan gen door een vriendelijke conciërge die ons wegwijs maakt in het gebouw. Hier komen morgen na de finish de renners de licenties terughalen, de pers kan er terecht voor uitslagen en dergelijke en er staan telefoons, zodat de journalisten alle wederwaardigheden van de wed strijd direct door kunnen bellen naar de desbetreffende krant. Heksenketel Tegen de avond vertrekken we naar Heerlen. In de gebouwen van Het Lim burgs Dagblad is het een heksenketel. Renners komen hier hun rugnummers afhalen, ploegleiders ontvangen de offi ciële papieren, evenals de jury en de Ook voor debuterende wedstrijdleider Jan Klip was het een zware koers. nationale en internationale pers ontvan gen alle bescheiden die zij nodig hebben om de koers in een volgwagen mee te mogen rijden. Verboden voor vrouwen Vrouwen zijn in de koers niet welkom. Zij worden wat dat betreft duidelijk achter gesteld. Volgens artikel 16 uit het wed strijdreglement is het voor vrouwen na melijk niet toegestaan de wedstrijd op enigerlei wijze te volgen. Behalve voor de rondemiss dan, want die volgt de ge hele koers in de fraaie Ford Classic. Ge lukkig hebben we officieel dispensatie gekregen van de Sportcommissie van de K.N.W.U., zodat we de volgende ochtend wel degelijk in een volgwagen zitten. Paaszaterdag Wanneer we ons op paaszaterdag 25 maart 1978 in alle vroegte naar het ge meentehuis in Heerlen, dat als perma- Op 24 maart 1978, de dag vóór de start van de dertiende Amstel Gold Race, vertrekken we naar Limburg. Twee vrouwen van de stafdienst public rela tions van Heineken, die niets van wiel rennen weten en beiden de Amstel Gold Race voor de eerste keer meemaken. Op naar Meerssen Als we het Limburgse Meerssen naderen zien we het eerste spandoek dat de Am stel Gold Race aankondigt. Het eerste teken van herkenning, we krijgen het idee dat 't nu pas écht gaat worden. We rijden meteen door naar de plaats waar de mannen van de afdeling reclame ser vice, onder aanvoering van Dik Waayer, bezig zijn met de finishopbouw. Enorme stellages worden neergezet, terwijl tien Hef was zwoegen tegen de vele hellingen op.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 4