Indoor Brabant AAC- Strandloop Heineken roeivierkamp i Finish itónH De Brabanthallen in Den Bosch vormden van donderdag 2 tot en met zondag 5 maart het decor voor het twaalfde CSI Indoor Brabant. Een van de hoogtepunten uit dit vijf da gen durende hippische spektakel was de puissance op zaterdagavond om de Grote Prijs van Noordbrabant, aangebo den door Heineken. De heer J.G.M. Kerckhoffs, hoofd ver koop horecagebied Limburg, overhan digde de Heineken prijs aan Gert Meier(Dld.). Tussen hetpaardensportge- beuren door kon men terecht in een groot aantal concernstands, waaronder de Shandy.stand. Ruim 7.000 deelnemers verschenen op 16 maart jl. aan de start van de AAC- strandloop, die uitgezet was tussen IJmuiden en Bloemendaal. Dit evenement, dat jaarlijks gehouden wordt, bestaat uit een prestatieloop van 6 of 11 km, waaraan jong en oud deel kan nemen. Heineken liet zich zien door middel van start- en finishdoeken en voorzag het keerpunt van vrolijk wapperende vlag gen. Op de foto ziet u de koplopers met daarachter de rest van het steeds wazi ger wordende deelnemersveld. Half maart werd het nieuwe roeiseizoen traditioneel ingeluid met de Heineken Roeivierkamp, georganiseerd door de Amsterdamse Studenten Roeivereni ging Nereus. Een kleine honderd zoge heten achten", het grootste boottype waarin acht roeiers en een stuurman zit ten, namen gedurende twee dagen bezit van de Amstel tussen Ouderkerk en het stadscentrum om over vier afstanden volgens de bij schaatsen gebruikelijke tijdtelling uit te maken wie op dat mo ment de sterkste was. Het werd de acht van de organiserende vereniging, waar in tal van roeiers actief waren die vorig jaar in Amsterdam aan de wereldkam pioenschappen deelnamen. Zij werden echter fel op de huid gezeten door de Senioren A acht van het Utrechtse Orca, dat na drie afstanden zelfs nog enkele seconden in de algemene rangschikking vóór lag. Op de zomerse zaterdag was er met name langs de boorden van de Am- stel opmerkelijk veel publiek; op de druilerige zondag moest men zich met heel wat minder belangstelling tevreden stellen. Heineken was echter ruim schoots vertegenwoordigd in de vorm van start- en finishentourage, diverse tappunten en het rijkelijk vloeiende Hei neken bier. -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 27