DiVERSEVAATJES Rotterdam kampioen bedrijfsbiljart Bridge lustrumwedstrijd Vrumona Nieuwe brandweerauto Bunnik Diploma-uitreiking avondcursus Industriële Elektronica ENGLISH CANAL NARROW BOAT OWNER WISHES TO ARRANGE AN EXCHANGE HOLIDAY WITH CONTINENTAL FAMILY The boat is of steel construction with B.M.C. diesel engine, 40 feet long, sleeps 5, fully insulated with calor gas catalytic central heating, toilet, hot and cold water, television. This extremely well appointed boat can be made available on english canal five mi nutes from East Midlands Airport for two weeks in exchange for similar boat or cot tage in Europe. ENGELSE KANAALBOOT AANGEBODEN VOOR VAKANTIE-UITWISSELING IN EUROPA Engelse kanaalboot (lang en smal), staal constructie, B.M.C. dieselmotor en is 12 m 20 lang. Verder heeft de boot: vijf slaapplaatsen, butagas, centrale ver warming, warm en koud stromend water, toilet en televisie. De boot is volledig geïsoleerd. Deze buitengewoon goed ingerichte boot is beschikbaar voor twee weken en is ge legen in een kanaal vijf minuten van East Midlands Airport. In ruil hiervoor wordt een soortgelijke boot of een vrijstaand huis in Europa gevraagd. GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN CON TACT OPNEMEN MET: JIME BARRATT, Wine Spirit manager, Whitbread East Pennines Limited, Exchange Brewery, Sheffield. S3 8NL. Telephone: Business Sheffield 71101 (0742), Home Blyth 201 (090976). Telex: 547581 Whitsh G (Attn. N. J. Barratt) Op 17 maart 1978 arriveerde in Bunnik de nieuwe brandweerauto die bij deze gelegenheid door de bedrijfsleider van Vrumona, ir. L. A. Ch. Rottier, officieel werd overgedragen aan de commandant van de brandweer, de heer W. A. Broe- delet (zie de foto). Dit type auto wordt ook zeer veel gebruikt op de stations van de Neder landse Spoorwegen. Op de wagen is een motorspuit gemon teerd met een capaciteit van 100 m3 /uur. In de verdere uitrusting is begrepen 400 meter slang, een brancard en pers- luchtapparatuur. Dat Heineken in Rotterdam op het ge bied van de sport nog steeds actief is, werd weer eens duidelijk bewezen door de biljartvereniging. Aan het einde van een lange competitie, die was georgani seerd door de B.B.B. (Bedrijfsbiljart- bond) en waaraan werd deelgenomen door een groot aantal bedrijven zoals P.T.T., Sunlight, N.S., Wilton, Shell en Heineken, zijn wij als eerste uit het strijdperk op het groene laken tevoor schijn gekomen. De spanning was tot op de laatste competitiedag te snijden. In een nek-aan-nek race met N S. werd Heine ken, met één punt verschil, kampioen. Graag wil het bestuur de leden bedan ken voor de grote inzet die zij hebben getoond. H. Westendorp, voorzitter Wegens het vijfjarig bestaan van de bridgeclub van Vrumona werd op vrijdag 24 februari in de bedrijfskantine een bridge-drive gehouden tegen de U.V.V. uit Utrecht, (Utrechtse Voetbal Vereni ging). Beide teams kwamen uit met zeven paren. Het sterke U.V.V. won de wedstrijd met de heren Haazer-Slob als individuele winnaars. Onder het genot van een „aangekleed" drankje werd deze buitengewoon gezel lige avond besloten met voor eenieder een fraaie prijs. De uitnodiging van de U.V.V. voor een revanchewedstrijd, in de tweede helft van april, werd door Vrumona met beide handen aangegrepen. Enige geslaagden praten onder het genot van een glaasje bier met hun chefs na over de cursus. Op maandag 13 maart jl. vond de diplo ma-uitreiking plaats van de cursus In dustriële Elektronica. Dit gebeurde in de kantine van de Bossche brouwerij door ir. C. de Vlieger, bedrijfsingenieur. De volgende cursisten behaalden het diplo ma: D. J. van den Biggelaar en W. A. M. van Delft, beide werkzaam in de elek trotechnische dienst; H. J. M. Willems, werkzaam in de storingsdienst en L. P. M. van Rooij, werkzaam in de meet- en regeltechnische dienst.De cursus werd georganiseerd door de stichting Nederlands Technische School. Reeds 29 medewerkers van de Bossche brou werij hebben deze cursus gevolgd. Een verheugend groot aantal, temeer daar de elektronica van toenemende beteke nis aan het worden is in de brouwerij. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 24